Home

Verordening (EG) nr. 990/2004 van de Raad van 17 mei 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 151/2003 van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht op elektroplaat met georiënteerde korrel uit Rusland

Verordening (EG) nr. 990/2004 van de Raad van 17 mei 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 151/2003 van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht op elektroplaat met georiënteerde korrel uit Rusland

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap („de basisverordening”)(1), en met name op artikel 11, lid 3,

Gelet op het voorstel dat de Commissie na overleg in het Raadgevend Comité heeft ingediend,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

  Artikel 1

  De procedure voor de eventuele herziening van de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op koudgewalste platen en banden met georiënteerde korrel van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van meer dan 500 mm, ingedeeld onder de GN-codes 7225 11 00 (platen met een breedte van 600 mm of meer) en 7226 11 00 (platen met een breedte van meer dan 500 mm maar minder dan 600 mm), wordt beëindigd voor Novolipetsk Iron & Steel Corporation (NLMK), Rusland.

  Artikel 2

  In Verordening (EG) nr. 151/2003 van de Raad wordt artikel 1 vervangen door:

  1.

  Er wordt een definitief antidumpingrecht ingesteld op koudgewalste platen en banden met georiënteerde korrel van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van meer dan 500 mm ingedeeld onder de GN-codes 7225 11 00 (platen met een breedte van 600 mm of meer) en ex72261100 (TARIC-code 7226110010) (platen met een breedte van meer dan 500 mm maar minder dan 600 mm) van oorsprong uit Rusland.

  2.

  Het definitieve antidumpingrecht dat van toepassing is op de nettoprijs, franco grens Gemeenschap, vóór inklaring, is als volgt voor het in lid 1 omschreven product, vervaardigd door de volgende ondernemingen:

  Onderneming

  Recht

  Aanvullende TARIC-code

  OOO Viz-Stal, 28, Kirov St., 620028 Yekaterinburg GSP-715

  14,7 %

  A516

  Alle andere ondernemingen

  40,1 %

  A999

  3.

  Tenzij anders bepaald zijn de voorschriften inzake douanerechten van toepassing.”

  Artikel 1

  De procedure voor de eventuele herziening van de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op koudgewalste platen en banden met georiënteerde korrel van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van meer dan 500 mm, ingedeeld onder de GN-codes 7225 11 00 (platen met een breedte van 600 mm of meer) en 7226 11 00 (platen met een breedte van meer dan 500 mm maar minder dan 600 mm), wordt beëindigd voor Novolipetsk Iron & Steel Corporation (NLMK), Rusland.

  Artikel 3

  Deze verordening treedt in werking op de dag na haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.