Home

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1525/92 van de Commissie van 12 juni 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3665/87 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwprodukten (PB nr. L 160 van 13.6.1992)

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1525/92 van de Commissie van 12 juni 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3665/87 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwprodukten (PB nr. L 160 van 13.6.1992)

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1525/92 van de Commissie van 12 juni 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3665/87 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwprodukten

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 160 van 13 juni 1992)

Bladzijde 10, (artikel 1) punt 4, nieuw artikel 11, tweede alinea, eerste en tweede regel: > RUIMTE VOOR DE TABEL>