Home

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1781/91 van de Commissie van 19 juni 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1014/90 houdende uitvoeringsbepalingen voor de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken (PB nr. L 160 van 25.6.1991)

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1781/91 van de Commissie van 19 juni 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1014/90 houdende uitvoeringsbepalingen voor de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken (PB nr. L 160 van 25.6.1991)

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1781/91 van de Commissie van 19 juni 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1014/90 houdende uitvoeringsbepalingen voor de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 160 van 25 juni 1991)

Bladzijde 5, artikel 1, eerste en derde regel: >RUIMTE VOOR DE TABEL>