Home

84/262/EEG: Beschikking van de Commissie van 4 mei 1984 betreffende de uitvoering door België van bepaalde acties voor de aanpassing van de capaciteit in de visserijsector overeenkomstig Richtlijn 83/515/EEG van de Raad (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

84/262/EEG: Beschikking van de Commissie van 4 mei 1984 betreffende de uitvoering door België van bepaalde acties voor de aanpassing van de capaciteit in de visserijsector overeenkomstig Richtlijn 83/515/EEG van de Raad (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 4 mei 1984

betreffende de uitvoering door België van bepaalde acties voor de aanpassing van de capaciteit in de visserijsector overeenkomstig Richtlijn 83/515/EEG van de Raad

(Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek)

(84/262/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 83/515/EEG van de Raad van 4 oktober 1983 inzake bepaalde acties voor de aanpassing van de capaciteit in de visserijsector (1), en met name op artikel 7, lid 1,

Overwegende dat de Regering van België voornemens is een financiële steunregeling in te voeren voor acties om de produktiecapaciteit in de visserijsector definitief te verminderen en dat zij op 10 januari 1984 en 28 februari 1984 de in artikel 6 van Richtlijn 83/515/EEG bedoelde inlichtingen betreffende genoemde regeling heeft verschaft;

Overwegende dat de Commissie overeenkomstig artikel 7 van genoemde richtlijn heeft nagegaan of de voorgenomen acties uit een oogpunt van overeenstemming met de richtlijn en gelet op reeds bestaande of beoogde structurele maatregelen voor de visserijsector aan de voorwaarden voor financiële deelneming van de Gemeenschap voldoen;

Overwegende dat deze beschikking niet geldt voor de in artikel 12 van genoemde richtlijn bedoelde steunmaatregelen;

Overwegende dat deze beschikking in overeenstemming is met het advies van het Permanent Comité voor de visserijstructuur,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De door België voorgenomen maatregelen om een financiële steunregeling in te voeren voor acties om de produktiecapaciteit in de visserijsector definitief te verminderen, voldoen aan de voorwaarden voor financiële deelneming van de Gemeenschap.

Artikel 2

Deze beschikking geldt niet voor de in artikel 12 van Richtlijn 83/515/EEG bedoelde nationale steunmaatregelen.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België.

Gedaan te Brussel, 4 mei 1984.

Voor de Commissie

Giorgios CONTOGEORGIS

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 290 van 22. 10. 1983, blz. 15.

( 1 ) Frankrijk : Voor gebruik in het raam van het ILB worden :

- de BSS vermeld onder D/13d 1 aangewend op rubriek 132 en op vezelgewassen begrepen in rubriek 135 van het bedrijfsformulier ;

- de BSS vermeld onder D/13d 2 aangewend op de overige handelsgewassen ( met uitzondering van de vezelgewassen ) begrepen in rubriek 135 van het bedrijfsformulier .

FRANKRIJK ( vervolg )

* ( in Ecu ) *

* Pays de la Loire * Bretagne * Poitou-Charentes * Aquitaine * Midi-Pyrénées * Limousin * Rhône-Alpes * Auvergne * Languedoc-Roussillon * Provence-Alpes-Côte d'Azur * Corse *

* 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 *

D/01 Zachte tarwe en spelt * 553 * 493 * 541 * 445 * 445 * 384 * 469 * 512 * 366 * 415 * 223 *

D/02 Harde tarwe * 675 * 593 * 563 * 549 * 660 * 481 * 615 * 666 * 503 * 563 * 445 *

D/03 Rogge * 282 * 247 * 209 * 238 * 218 * 211 * 211 * 245 * 202 * 233 * 165 *

D/04 Gerst * 360 * 388 * 383 * 347 * 338 * 311 * 360 * 383 * 267 * 338 * 262 *

D/05 Haver * 325 * 313 * 282 * 253 * 231 * 213 * 250 * 231 * 219 * 206 * 216 *

D/06 Korrelmaïs * 459 * 530 * 449 * 556 * 459 * 474 * 490 * 561 * 406 * 530 * 536 *

D/07 Rijst * 753 * 753 * 753 * 753 * 753 * 753 * 753 * 753 * 753 * 753 * 753 *

D/08 Overige granen * 410 * 398 * 337 * 298 * 303 * 318 * 303 * 360 * 418 * 468 * 270 *

D/09 Peulvruchten * 876 * 1 131 * 850 * 508 * 867 * 534 * 806 * 553 * 692 * 534 * 578 *

D/10 Aardappelen * 1 579 * 1 982 * 1 299 * 1 737 * 1 790 * 1 438 * 1 719 * 1 649 * 1 790 * 2 421 * 1 913 *

D/11 Suikerbieten * 955 * 955 * 717 * 622 * 573 * 573 * 955 * 1 052 * 573 * 573 * 573 *

D/12 Voederwortel en koolgewassen * 146 * 146 * 146 * 146 * 146 * 146 * 146 * 146 * 146 * 146 * 146 *

D/13 Handelsgewassen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/13a Tabak * 5 202 * 5 364 * 5 042 * 5 525 * 4 505 * 5 042 * 5 953 * 5 202 * 4 129 * 4 291 * 4 291 *

D/13b Hop * 5 202 * 5 364 * 5 042 * 5 525 * 4 505 * 5 042 * 5 953 * 5 202 * 4 129 * 4 291 * 4 291 *

D/13c Katoen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/13d Andere handelsgewassen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/13d 1 Andere oliehoudende en vezelgewassen ( 1 ) * 658 * 695 * 549 * 554 * 700 * 687 * 598 * 673 * 593 * 695 * 512 *

D/13d 2 Andere handelsgewassen ( 1 ) * 763 * 763 * 1 144 * 687 * 496 * 610 * 954 * 610 * 915 * 534 * 534 *

D/14a Verse groenten , meloenen , aardbeien in volle grond * 4 150 * 2 424 * 2 424 * 4 481 * 4 714 * 12 150 * 4 648 * 10 226 * 2 922 * 2 424 * 2 523 *

D/14b Verse groenten , meloenen , aardbeien in tuinbouw * 12 062 * 7 043 * 6 984 * 13 025 * 13 702 * 35 314 * 13 508 * 35 506 * 8 492 * 7 043 * 7 344 *

D/15 Verse groenten , meloenen , aardbeien onder glas * 95 226 * 95 226 * 95 226 * 95 226 * 95 226 * 95 226 * 95 226 * 95 226 * 95 226 * 95 226 * 95 226 *

D/16 Bloemen en sierplanten in open lucht * 71 968 * 71 968 * 71 968 * 71 968 * 71 968 * 71 968 * 71 968 * 71 968 * 71 968 * 71 968 * 71 968 *

D/17 Bloemen en sierplanten onder glas * 179 547 * 179 547 * 179 547 * 179 547 * 179 547 * 179 547 * 179 547 * 179 547 * 179 547 * 179 547 * 179 547 *

D/18 Voedergewassen * 134 * 134 * 134 * 134 * 134 * 134 * 134 * 134 * 134 * 134 * 134 *

D/18a Tijdelijk grasland * 134 * 134 * 134 * 134 * 134 * 134 * 134 * 134 * 134 * 134 * 134 *

D/18b Overige * 134 * 134 * 134 * 134 * 134 * 134 * 134 * 134 * 134 * 134 * 134 *

D/19 Zaden en planten op bouwland * 5 284 * 5 284 * 5 284 * 5 284 * 5 284 * 5 284 * 5 284 * 5 284 * 5 284 * 5 284 * 5 284 *

D/20 Overige gewassen op bouwland * 364 * 364 * 364 * 364 * 364 * 364 * 364 * 364 * 364 * 364 * 364 *

F/01 Blijvend grasland * 133 * 133 * 133 * 133 * 133 * 133 * 133 * 133 * 133 * 133 * 133 *

F/02 Weiden met geringe opbrengst * 133 * 133 * 133 * 133 * 133 * 133 * 133 * 133 * 133 * 133 * 133 *

G/01 Boomgaarden en kleinfruit * 4 391 * 5 508 * 2 754 * 3 092 * 2 234 * 4 729 * 2 026 * 2 079 * 2 183 * 2 443 * 831 *

G/01a Vers fruit , inclusief kleinfruit * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

G/01b Schaalvruchten * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

G/02 Citrusvruchtaanplantingen * 1 216 * 1 216 * 1 216 * 1 216 * 1 216 * 1 216 * 1 216 * 1 216 * 1 216 * 1 216 * 1 216 *

G/03 Olijfboomgaarden * 231 * 231 * 231 * 231 * 231 * 231 * 231 * 231 * 231 * 231 * 231 *

G/04 Wijngaarden * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

G/04a Kwaliteitswijn * 1 736 * 1 625 * 2 400 * 2 149 * 1 625 * 1 625 * 4 544 * 1 625 * 2 365 * 2 696 * 2 032 *

G/04b Andere wijn * 1 544 * 1 044 * 2 377 * 1 241 * 1 044 * 1 044 * 1 620 * 1 469 * 1 590 * 1 210 * 2 300 *

G/04c Tafeldruiven * 1 680 * 1 680 * 1 680 * 1 680 * 1 680 * 1 680 * 1 680 * 1 680 * 1 680 * 1 680 * 1 680 *

G/04d Rozijnen en krenten * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

G/05 Boomkwekerijen * 12 410 * 12 410 * 12 410 * 12 410 * 12 410 * 12 410 * 12 410 * 12 410 * 12 410 * 12 410 * 12 410 *

G/06 Overige meerjarige cultures * 1 513 * 1 513 * 1 513 * 1 513 * 1 513 * 1 513 * 1 513 * 1 513 * 1 513 * 1 513 * 1 513 *

G/07 Meerjarige cultures onder glas * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

I/01 Elkaar opvolgende secundaire teelten van andere dan voedergewassen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

I/02 Paddestoelen * 12 062 * 7 043 * 6 984 * 13 025 * 13 702 * 35 314 * 13 508 * 35 506 * 8 492 * 7 043 * 7 344 *

J/01 Eenhoevige dieren * 70 * 70 * 70 * 70 * 70 * 70 * 70 * 70 * 70 * 70 * 70 *

J/02 Runderen jonger dan 1 jaar * 184 * 143 * 172 * 165 * 156 * 213 * 170 * 145 * 141 * 207 * 207 *

J/03 Mannelijke runderen tussen 1 en 2 jaar * 128 * 165 * 199 * 180 * 197 * 173 * 214 * 160 * 172 * 202 * 202 *

J/04 Vrouwelijke runderen tussen 1 en 2 jaar * 126 * 121 * 162 * 167 * 162 * 160 * 170 * 156 * 146 * 180 * 180 *

J/05 Mannelijke runderen van 2 jaar en ouder * 196 * 192 * 192 * 197 * 196 * 194 * 192 * 192 * 192 * 192 * 192 *

J/06 Vaarzen van 2 jaar en ouder * 153 * 146 * 162 * 145 * 143 * 138 * 146 * 141 * 143 * 139 * 139 *

J/07 Melkkoeien * 600 * 605 * 595 * 610 * 621 * 597 * 641 * 634 * 585 * 612 * 612 *

J/08 Overige koeien * 289 * 291 * 315 * 355 * 342 * 345 * 342 * 338 * 321 * 360 * 360 *

J/09 Schapen ( alle leeftijden ) * 46 * 56 * 36 * 32 * 41 * 56 * 39 * 51 * 29 * 24 * 31 *

J/09a Waarvan ooien * 46 * 56 * 36 * 32 * 41 * 56 * 39 * 51 * 29 * 24 * 31 *

J/09b Overige schapen * 46 * 56 * 36 * 32 * 41 * 56 * 39 * 51 * 29 * 24 * 31 *

J/10 Geiten ( alle leeftijden ) * 102 * 92 * 148 * 65 * 83 * 65 * 92 * 83 * 65 * 65 * 65 *

J/10a Waarvan vrouwelijke voor de voortplanting * 102 * 92 * 148 * 65 * 83 * 65 * 92 * 83 * 65 * 65 * 65 *

J/10b Overige geiten * 102 * 92 * 148 * 65 * 83 * 65 * 92 * 83 * 65 * 65 * 65 *

J/11 Biggen met een levend gewicht van minder dan 20 kg * 51 * 51 * 51 * 51 * 51 * 51 * 51 * 51 * 51 * 51 * 51 *

J/12 Fokzeugen * 309 * 309 * 309 * 309 * 309 * 309 * 309 * 309 * 309 * 309 * 309 *

J/13 Andere varkens * 51 * 51 * 51 * 51 * 51 * 51 * 51 * 51 * 51 * 51 * 51 *

J/14 Mesthoeiders * 111 * 111 * 111 * 111 * 111 * 111 * 111 * 111 * 111 * 111 * 111 *

J/15 Leghennen * 204 * 204 * 204 * 204 * 204 * 204 * 204 * 204 * 204 * 204 * 204 *

J/16 Overig pluimvee * 241 * 241 * 241 * 241 * 241 * 241 * 241 * 241 * 241 * 241 * 241 *

( 1 ) Frankrijk : Voor gebruik in het raam van het ILB worden :

- de BSS vermeld onder D/13d 1 aangewend op rubriek 132 en op vezelgewassen begrepen in rubriek 135 van het bedrijfsformulier ;

- de BSS vermeld onder D/13d 2 aangewend op de overige handelsgewassen ( met uitzondering van de vezelgewassen ) begrepen in rubriek 135 van het bedrijfsformulier .

* BELGIE ( in Ecu ) * LUXEMBURG ( in Ecu ) * NEDERLAND ( in Ecu ) *

D/01 * Zachte tarwe en spelt * 782 * 410 * 1 000 *

D/02 * Harde tarwe * 0 * 0 * 0 *

D/03 * Rogge * 565 * 343 * 750 *

D/04 * Gerst * 695 * 396 * 750 *

D/05 * Haver * 585 * 333 * 750 *

D/06 * Korrelmaïs * 947 * 386 * 750 *

D/07 * Rijst * 0 * 0 * 0 *

D/08 * Overige granen * 519 * 341 * 750 *

D/09 * Peulvruchten * 975 * 373 * 1 000 *

D/10 * Aardappelen * 1 303 * 1 761 * 2 000 *

D/11 * Suikerbieten * 1 337 * 860 * 1 700 *

D/12 * Voederwortel en koolgewassen * 855 * 351 * 1 400 *

D/13 * Handelsgewassen * 1 803 * 451 * 900 *

D/13a * Tabak * 6 702 * 0 * 0 *

D/13b * Hop * 8 059 * 0 * 0 *

D/13c * Katoen * 0 * 0 * 0 *

D/13d * Andere handelsgewassen * 0 * 451 * 0 *

D/13d 1 * Andere oliehoudende en vezelgewassen * 904 * 0 * 0 *

D/13d 2 * Andere handelsgewassen * 1 462 * 0 * 0 *

D/14a * Verse groenten , meloenen , aardbeien in volle grond * 1 287 * 1 020 * 1 600 *

D/14b * Verse groenten , meloenen , aardbeien in tuinbouw * 10 073 * 5 533 * 7 500 *

D/15 * Verse groenten , meloenen , aardbeien onder glas * 74 010 * 52 030 * 83 000 *

D/16 * Bloemen en sierplanten in open lucht * 30 998 * 8 312 * 12 000 *

D/17 * Bloemen en sierplanten onder glas * 113 129 * 80 180 * 112 000 *

D/18 * Voedergewassen * 0 * 0 * 0 *

D/18a * Tijdelijk grasland * 646 * 0 * 500 *

D/18b * Overige * 859 * 0 * 990 *

D/19 * Zaden en planten op bouwland * 939 * 1 598 * 1 300 *

D/20 * Overige gewassen op bouwland * 695 * 320 * 1 000 *

F/01 * Blijvend grasland * 504 * 0 * 700 *

F/02 * Weiden met geringe opbrengst * 0 * 0 * 0 *

G/01 * Boomgaarden en kleinfruit * 4 007 * 2 114 * 5 500 *

G/01a * Vers fruit , inclusief kleinfruit * 4 007 * 0 * 0 *

G/01b * Schaalvruchten * 0 * 0 * 0 *

G/02 * Citrusvruchtaanplantingen * 0 * 0 * 0 *

G/03 * Olijfboomgaarden * 0 * 0 * 0 *

G/04 * Wijngaarden * 0 * 0 * 0 *

G/04a * Kwaliteitswijn * 0 * 8 602 * 0 *

G/04b * Andere wijn * 0 * 0 * 0 *

* ( vervolg ) *

* BELGIE ( in Ecu ) * LUXEMBURG ( in Ecu ) * NEDERLAND ( in Ecu ) *

G/04c * Tafeldruiven * 0 * 0 * 0 *

G/04d * Rozijnen en krenten * 0 * 0 * 0 *

G/05 * Boomkwekerijen * 15 985 * 11 886 * 14 110 *

G/06 * Overige meerjarige cultures * 4 007 * 0 * 0 *

G/07 * Meerjarige cultures onder glas * 22 520 * 2 212 * 83 000 *

I/01 * Elkaar opvolgende secundaire teelten van andere dan voedergewassen * 0 * 0 * 0 *

I/02 * Paddestoelen * 514 915 ( 1 ) * 0 * 600 000 ( 2 ) *

J/01 * Eenhoevige dieren * 174 * 99 * 65 *

J/02 * Runderen jonger dan 1 jaar * 205 * 143 * 200 *

J/03 * Mannelijke runderen tussen 1 en 2 jaar * 202 * 229 * 270 *

J/04 * Vrouwelijke runderen tussen 1 en 2 jaar * 140 * 165 * 270 *

J/05 * Mannelijke runderen van 2 jaar en ouder * 202 * 163 * 400 *

J/06 * Vaarzen van 2 jaar en ouder * 159 * 114 * 270 *

J/07 * Melkkoeien * 582 * 464 * 825 *

J/08 * Overige koeien * 260 * 108 * 0 *

J/09 * Schapen ( alle leeftijden ) * 28 * 21 * 70 *

J/09a * Waarvan ooien * 0 * 42 * 0 *

J/09b * Overige schapen * 0 * 0 * 0 *

J/10 * Geiten ( alle leeftijden ) * 28 * 21 * 0 *

J/10a * Waarvan vrouwelijke voor de voortplanting * 0 * 0 * 0 *

J/10b * Overige geiten * 0 * 0 * 0 *

J/11 * Biggen met een levend gewicht van minder dan 20 kg * 35 * 19 * 30 *

J/12 * Fokzeugen * 206 * 203 * 260 *

J/13 * Andere varkens * 35 * 30 * 35 *

J/14 * Mesthoenders * 70 * 32 * 80 *

J/15 * Leghennen * 71 * 221 * 265 *

J/16 * Overig pluimvee * 174 * 135 * 220 *

( 1 ) Voor gebruik in het raam van het ILB worden deze BSS gedeeld door 4 ( aantal opeenvolgende oogsten per jaar ) .

( 2 ) Voor gebruik in het raam van het ILB worden deze BSS gedeeld door 4,2 ( aantal opeenvolgende oogsten per jaar ) .

* DENEMARKEN ( in Ecu ) * IERLAND ( in Ecu ) *

* Oeerne * Jylland * Munster , Leinster * Ulster , Connacht *

* 1 * 2 * 1 * 2 *

D/01 * Zachte tarwe en spelt * 669 * 570 * 538 * 538 *

D/02 * Harde tarwe * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/03 * Rogge * 491 * 370 * 0 * 0 *

D/04 * Gerst * 558 * 460 * 448 * 342 *

D/05 * Haver * 573 * 457 * 381 * 264 *

D/06 * Korrelmaïs * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/07 * Rijst * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/08 * Overige granen * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/09 * Peulvruchten * 503 * 413 * 679 * 679 *

D/10 * Aardappelen * 1 212 * 1 150 * 1 380 * 1 227 *

D/11 * Suikerbieten * 1 261 * 1 037 * 908 * 715 *

D/12 * Voederwortel en koolgewassen * 1 009 * 828 * 0 * 0 *

D/13 * Handelsgewassen * 522 * 432 * 700 * 700 *

D/13a * Tabak * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/13b * Hop * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/13c * Katoen * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/13d * Andere handelsgewassen * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/13d 1 * Andere oliehoudende en vezelgewassen * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/13d 2 * Andere handelsgewassen * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/14a * Verse groenten , meloenen , aardbeien in volle grond * 641 * 641 * 1 810 * 1 810 *

D/14b * Verse groenten , meloenen , aardbeien in tuinbouw * 3 202 * 3 202 * 2 634 * 2 634 *

D/15 * Verse groenten , meloenen , aardbeien onder glas * 102 900 * 102 900 * 23 212 * 23 212 *

D/16 * Bloemen en sierplanten in open lucht * 7 676 * 7 676 * 0 * 0 *

D/17 * Bloemen en sierplanten onder glas * 136 308 * 136 308 * 0 * 0 *

D/18 * Voedergewassen * 455 * 455 * 0 * 0 *

D/18a * Tijdelijk grasland * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/18b * Overige * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/19 * Zaden en planten op bouwland * 830 * 808 * 764 * 764 *

D/20 * Overige gewassen op bouwland * 558 * 460 * 0 * 0 *

F/01 * Blijvend grasland * 207 * 207 * 0 * 0 *

F/02 * Weiden met geringe opbrengst * 207 * 207 * 0 * 0 *

G/01 * Boomgaarden en kleinfruit * 1 571 * 1 571 * 2 329 * 2 329 *

G/01a * Vers fruit , inclusief kleinfruit * 0 * 0 * 0 * 0 *

G/01b * Schaalvruchten * 0 * 0 * 0 * 0 *

G/02 * Citrusvruchtaanplantingen * 0 * 0 * 0 * 0 *

G/03 * Olijfboomgaarden * 0 * 0 * 0 * 0 *

G/04 * Wijngaarden * 0 * 0 * 0 * 0 *

( vervolg )

* DANMARK ( in Ecu ) * IERLAND ( in Ecu ) *

* Oeerne * Jylland * Munster , Leinster * Ulster , Connacht *

* 1 * 2 * 1 * 2 *

G/04a * Kwaliteitswijn * 0 * 0 * 0 * 0 *

G/04b * Andere wijn * 0 * 0 * 0 * 0 *

G/04c * Tafeldruiven * 0 * 0 * 0 * 0 *

G/04d * Rozijnen en krenten * 0 * 0 * 0 * 0 *

G/05 * Boomkwekerijen * 5 665 * 5 665 * 0 * 0 *

G/06 * Overige meerjarige cultures * 1 571 * 1 571 * 0 * 0 *

G/07 * Meerjarige cultures onder glas * 102 900 * 102 900 * 0 * 0 *

I/01 * Elkaar opvolgende secundaire teelten van andere dan voedergewassen * 0 * 0 * 0 * 0 *

I/02 ( 1 ) * Paddestoelen * 573 616 * 573 616 * 214 130 * 214 130 *

J/01 * Eenhoevige dieren * 140 * 140 * 114 * 114 *

J/02 * Runderen jonger dan 1 jaar * 105 * 105 * 93 * 93 *

J/03 * Mannelijke runderen tussen 1 en 2 jaar * 105 * 105 * 101 * 101 *

J/04 * Vrouwelijke runderen tussen 1 en 2 jaar * 105 * 105 * 95 * 95 *

J/05 * Mannelijke runderen van 2 jaar en ouder * 105 * 105 * 119 * 119 *

J/06 * Vaarzen van 2 jaar en ouder * 105 * 105 * 109 * 109 *

J/07 * Melkkoeien * 634 * 634 * 413 * 376 *

J/08 * Overige koeien * 97 * 97 * 78 * 115 *

J/09 * Schapen ( alle leeftijden ) * 17 * 17 * 22 * 28 *

J/09a * Waarvan ooien * 0 * 0 * 45 * 56 *

J/09b * Overige schapen * 0 * 0 * 0 * 0 *

J/10 * Geiten ( alle leeftijden ) * 0 * 0 * 0 * 0 *

J/10a * Waarvan vrouwelijke voor de voortplanting * 0 * 0 * 0 * 0 *

J/10b * Overige geiten * 0 * 0 * 0 * 0 *

J/11 * Biggen met een levend gewicht van minder dan 20 kg * 41 * 41 * 11 * 11 *

J/12 * Fokzeugen * 206 * 206 * 183 * 183 *

J/13 * Andere varkens * 41 * 41 * 24 * 24 *

J/14 * Mesthoenders * 51 * 51 * 57 * 57 *

J/15 * Leghennen * 207 * 207 * 117 * 117 *

J/16 * Overig pluimvee * 127 * 127 * 95 * 95 *

( 1 ) Voor gebruik in het raam van het ILB worden deze BSS gedeeld door 4 ( aantal opeenvolgende oogsten per jaar ) .

VERENIGD KONINKRIJK

* ( in Ecu ) *

* England - North region * England - East region * England - West region * Wales * Scotland * Northern Ireland *

* 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 *

D/01 * Zachte tarwe en spelt * 783 * 783 * 783 * 783 * 878 * 706 *

D/02 * Harde tarwe * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/03 * Rogge * 484 * 484 * 484 * 484 * 484 * 484 *

D/04 * Gerst * 594 * 594 * 594 * 559 * 702 * 527 *

D/05 * Haver * 651 * 651 * 651 * 651 * 586 * 432 *

D/06 * Korrelmaïs * 551 * 551 * 551 * 551 * 551 * 551 *

D/07 * Rijst * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/08 * Overige granen * 644 * 644 * 644 * 592 * 644 * 581 *

D/09 * Peulvruchten * 811 * 729 * 607 * 644 * 811 * 559 *

D/10 * Aardappelen * 1 732 * 1 732 * 1 732 * 1 527 * 2 845 * 1 835 *

D/11 * Suikerbieten * 973 * 1 231 * 973 * 973 * 973 * 973 *

D/12 * Voederwortel en koolgewassen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/13 * Handelsgewassen * 978 * 1 206 * 1 877 * 943 * 978 * 978 *

D/13a * Tabak * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/13b * Hop * 4 922 * 4 922 * 4 922 * 0 * 0 * 0 *

D/13c * Katoen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/13d * Andere handelsgewassen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/13d 1 * Andere oliehoudende en vezelgewassen * 978 * 1 023 * 904 * 943 * 978 * 978 *

D/13d 2 * Andere handelsgewassen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/14a * Verse groenten , meloenen , aardbeien in volle grond * 1 390 * 1 777 * 3 335 * 3 128 * 2 271 * 3 335 *

D/14b * Verse groenten , meloenen , aardbeien in tuinbouw * 2 858 * 1 860 * 3 003 * 1 710 * 2 278 * 3 003 *

D/15 * Verse groenten , meloenen , aardbeien onder glas * 18 354 * 35 707 * 30 534 * 30 534 * 18 354 * 30 534 *

D/16 * Bloemen en sierplanten in open lucht * 3 337 * 3 337 * 3 337 * 3 337 * 3 337 * 3 337 *

D/17 * Bloemen en sierplanten onder glas * 68 577 * 68 577 * 68 577 * 68 577 * 68 577 * 68 577 *

D/18 * Voedergewassen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/18a * Tijdelijk grasland * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/18b * Overige * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0

D/19 * Zaden en planten op bouwland * 434 * 434 * 434 * 434 * 434 * 434 *

D/20 * Overige gewassen op bouwland * 789 * 789 * 789 * 789 * 789 * 789 *

F/01 * Blijvend grasland * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

F/02 * Weiden met geringe opbrengst * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

G/01 * Boomgaarden en kleinfruit * 3 070 * 2 818 * 2 137 * 3 125 * 4 041 * 1 300 *

VERENIGD KONINKRIJK ( vervolg )

* ( in Ecu ) *

* England - North region * England - East region * England - West region * Wales * Scotland * Northern Ireland *

* 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 *

G/01a * Vers fruit , inclusief kleinfruit * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

G/01b * Schaalvruchten * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

G/02 * Citrusvruchtaanplantingen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

G/03 * Olijfboomgaarden * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

G/04 * Wijngaarden * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

G/04a * Kwaliteitswijn * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

G/04b * Andere wijn * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

G/04c * Tafeldruiven * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

G/04d * Rozijnen en krenten * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

G/05 * Boomkwekerijen * 9 145 * 9 145 * 9 145 * 9 145 * 9 145 * 9 145 *

G/06 * Overige meerjarige cultures * 2 453 * 2 453 * 2 453 * 2 453 * 2 453 * 2 453 *

G/07 * Meerjarige cultures onder glas * 50 556 * 50 556 * 50 556 * 50 556 * 50 556 * 50 556 *

I/01 * Elkaar opvolgende secundaire teelten van andere dan voedergewassen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

I/02 ( 1 ) * Paddestoelen * 169 506 * 169 506 * 169 506 * 169 506 * 169 506 * 169 506 *

J/01 * Eenhoevige dieren * 250 * 250 * 250 * 250 * 250 * 250 *

J/02 * Runderen jonger dan 1 jaar * 125 * 125 * 125 * 125 * 125 * 63 *

J/03 * Mannelijke runderen tussen 1 en 2 jaar * 182 * 182 * 182 * 182 * 182 * 93 *

J/04 * Vrouwelijke runderen tussen 1 en 2 jaar * 172 * 172 * 172 * 172 * 172 * 93 *

J/05 * Mannelijke runderen van 2 jaar en ouder * 48 * 48 * 48 * 48 * 48 * 42 *

J/06 * Vaarzen van 2 jaar en ouder * 120 * 120 * 120 * 120 * 120 * 105 *

J/07 * Melkkoeien * 554 * 531 * 606 * 588 * 606 * 537 *

J/08 * Overige koeien * 192 ( 239 ) * 192 ( 239 ) * 192 ( 239 ) * 192 ( 239 ) * 212 ( 239 ) * 182 ( 239 ) *

J/09 * Schapen ( alle leeftijden ) * 18 ( 17 ) (*) * 18 ( 17 ) (*) * 18 ( 17 ) (*) * 20 ( 15 ) (**) * 22 ( 15 ) (***) * 20 ( 15 ) (****) *

J/09a * Waarvan ooien * 45 ( 35 ) * 45 ( 35 ) * 45 ( 35 ) * 43 ( 32 ) * 58 ( 37 ) * 50 ( 30 ) *

J/09b * Overige schapen * 17 * 17 * 17 * 17 * 17 * 17 *

J/10 * Geiten ( alle leeftijden ) * 265 * 265 * 265 * 265 * 265 * 265 *

J/10a * Waarvan vrouwelijke voor de voortplanting * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

J/10b * Overige geiten * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

J/11 * Biggen met een levend gewicht van minder dan 20 kg * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 *

J/12 * Fokzeugen * 175 * 175 * 175 * 175 * 175 * 128 *

J/13 * Andere varkens * 32 * 32 * 32 * 32 * 32 * 15 *

J/14 * Mesthoenders * 87 * 87 * 87 * 87 * 87 * 42 *

J/15 * Leghennen * 147 * 147 * 147 * 147 * 147 * 108 *

J/16 * Overig pluimvee * 262 * 262 * 262 * 262 * 262 * 262 *

( 1 ) Voor gebruik in het raam van het ILB worden deze BSS gedeeld door 5 ( aantal opeenvolgende oogsten per jaar ) .

(*) ILB = 27 ( 20 ) .

(**) ILB = 25 ( 18 ) .

(***) ILB = 28 ( 20 ) .

(****) ILB = 28 ( 18 ) .

GRIEKENLAND

* ( in Ecu ) *

* N . Aitoloakarmanias * N . Attikis * N . Viotias * N . Evias * N . Evritanias * N . Pirea * N . Fthiotidas * N . Fokidas * N . Argolidas * N . Arkadias * N . Ahaias * N . Ilias * N . Korinthias *

* 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 *

D/01 Zachte tarwe en spelt * 324 * 259 * 419 * 211 * 114 * 259 * 284 * 208 * 188 * 118 * 155 * 207 * 222 *

D/02 Harde tarwe * 349 * 329 * 492 * 222 * 221 * 329 * 339 * 189 * 288 * 160 * 228 * 165 * 261 *

D/03 Rogge * 142 * 100 * 0 * 145 * 108 * 100 * 109 * 99 * 105 * 79 * 143 * 142 * 195 *

D/04 Gerst * 230 * 291 * 285 * 176 * 95 * 291 * 247 * 171 * 163 * 105 * 167 * 168 * 169 *

D/05 Haver * 188 * 221 * 279 * 151 * 77 * 221 * 183 * 181 * 143 * 141 * 135 * 161 137 *

D/06 Korrelmaïs * 772 * 397 * 1 067 * 234 * 272 * 397 * 678 * 486 * 243 * 208 * 253 * 710 * 245 *

D/07 Rijst * 798 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 682 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/08 Overige granen * 223 * 177 * 0 * 226 * 68 * 177 * 0 * 221 * 0 * 239 * 178 * 187 * 213 *

D/09 Peulvruchten * 593 * 767 * 605 * 613 * 641 * 767 * 593 * 925 * 1 509 * 457 * 479 * 750 * 521 *

D/10 Aardappelen * 1 277 * 1 947 * 3 160 * 1 163 * 684 * 1 947 * 1 092 * 2 886 * 1 988 * 1 947 * 2 207 * 2 057 * 2 621 *

D/11 Suikerbieten * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 1 526 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/12 Voederwortel en koolgewassen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/13 Handelsgewassen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/13a Tabak * 3 657 * 0 * 1 966 * 2 208 * 0 * 0 * 2 602 * 2 394 * 1 876 * 0 * 2 122 * 0 * 1 579 *

D/13b Hop * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/13c Katoen * 1 108 * 0 * 1 203 * 0 * 0 * 0 * 1 270 * 1 271 * 0 * 0 * 0 * 1 127 * 0 *

D/13d Andere handelsgewassen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/13d 1 Andere oliehoudende en vezelgewassen * 498 * 0 * 581 * 587 * 0 * 0 * 963 * 455 * 0 * 1 700 * 369 * 2 004 * 0 *

D/13d 2 Andere handelsgewassen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/14a Verse groenten , meloenen , aardbeien in volle grond * 3 834 * 5 181 * 2 704 * 2 696 * 0 * 5 181 * 2 058 * 0 * 2 457 * 2 576 * 3 854 * 3 224 * 5 006 *

D/14b Verse groenten , meloenen , aardbeien in tuinbouw * 3 378 * 4 883 * 5 404 * 2 864 * 2 625 * 4 883 * 0 * 5 840 * 4 651 * 7 816 * 3 840 * 4 311 * 5 413 *

D/15 Verse groenten , meloenen , aardbeien onder glas * 21 179 * 27 708 * 0 * 0 * 0 * 27 708 * 0 * 0 * 24 890 * 0 * 0 * 19 360 * 0 *

D/16 Bloemen en sierplanten in open lucht * 0 * 33 104 * 0 * 0 * 0 * 33 104 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 23 589 *

D/17 Bloemen en sierplanten onder glas * 0 * 83 945 * 0 * 0 * 0 * 83 945 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/18 Voedergewassen * 0 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/18a Tijdelijk grasland * 842 * 754 * 776 * 757 * 490 * 754 * 736 * 483 * 1 628 * 551 * 688 * 939 * 646 *

D/18b Overige * 271 * 309 * 174 * 242 * 191 * 309 * 161 * 143 * 141 * 151 * 163 * 162 * 168 *

D/19 Zaden en planten op bouwland * 0 * 0 * 1 013 * 0 * 0 * 0 * 796 * 0 * 0 * 4 065 * 0 * 0 * 2 674 *

D/20 Overige gewassen op bouwland * 2 022 * 2 994 * 2 958 * 2 474 * 791 * 2 994 * 1 369 * 1 931 * 1 856 * 2 694 * 2 265 * 2 669 * 2 434 *

F/01 Blijvend grasland * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 1 295 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

F/02 Weiden met geringe opbrengst * 52 * 52 * 39 * 64 * 49 * 52 * 50 * 43 * 47 * 52 * 45 * 44 * 41 *

G/01 Boomgaarden en kleinfruit * 1 143 * 2 397 * 594 * 1 561 * 774 * 2 397* 1 168 * 412* 4 390 * 1 065 * 1 688 * 2 028 * 2 532 *

G/01a Vers fruit , inclusief kleinfruit * 2 027 * 6 254 * 594 * 1 529 * 774 * 6 254 * 3 442 * 412 * 4 909 * 1 651 * 2 979 * 2 883 * 3 057 *

G/01b Schaalvruchten * 989 * 1 765 594 * 1 415 * 771 * 1 765 * 734 * 413 * 2 306 * 900 * 1 092 * 1 249 * 690 *

G/02 Citrusvruchtaanplantingen * 2 440 * 5 276 * 2 161 * 2 637 * 0 * 5 276 * 2 207 * 653 * 3 516 * 2 918 * 2 274 * 1 566 * 4 021 *

G/03 Olijfboomgaarden * 624 * 543 * 306 * 254 * 592 * 543 * 667 * 549 * 393 * 335 * 1 014 * 451 * 903 *

G/04 Wijngaarden * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

G/04a Kwaliteitswijn * 0 * 0 * 1 185 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 695 * 1 253 * 0 * 2 301 *

G/04b Andere wijn * 1 264 * 965 * 1 559 * 957 * 1 043 * 965 * 1 029 * 718 * 854 * 353 * 897 * 968 * 746 *

G/04c Tafeldruiven * 4 363 * 2 935 * 1 735 * 5 824 * 1 427 * 2 935 * 1 882 * 2 663 * 3 139 * 3 137 * 5 180 * 5 006 * 5 682 *

G/04d Rozijnen en krenten * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 2 227 * 0 * 1 491 * 2 326 * 2 155 *

G/05 Boomkwekerijen * 52 021 * 75 061 * 0 * 78 066 * 0 * 75 061 * 26 295 * 0 * 0 * 0 * 0 * 41 928 * 83 669 *

G/06 Overige meerjarige cultures * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 59 * 0 *

G/07 Meerjarige cultures onder glas * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

I/01 Elkaar opvolgende secundaire teelten van andere dan voedergewassen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

I/02 Paddestoelen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

J/01 Eenhoevige dieren * 45 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

J/02 Runderen jonger dan 1 jaar * 35 * 54 * 86 * 50 * 79 * 54 * 84 * 67 * 53 * 48 * 59 * 49 * 59 *

J/03 Mannelijke runderen tussen 1 en 2 jaar * 83 * 91 * 136 * 161 * 79 * 91 * 119 * 106 * 87 * 76 * 87 * 59 * 87 *

J/04 Vrouwelijke runderen tussen 1 en 2 jaar * 69 * 88 * 137 * 135 * 72 * 88 * 89 * 105 * 73 * 68 * 73 * 60 * 73 *

J/05 Mannelijke runderen van 2 jaar en ouder * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

J/06 Vaarzen van 2 jaar en ouder * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

J/07 Melkkoeien * 120 * 250 * 133 * 112 * 0 * 250 * 178 * 167 * 88 * 88 * 88 * 105 * 88 *

J/08 Overige koeien * 60 * 0 * 59 * 54 * 71 * 0 * 68 * 63 * 44 * 44 * 44 * 45 * 44 *

J/09 Schapen ( alle leeftijden ) * 58 * 46 * 56 * 42 * 47 * 46 * 60 * 43 * 66 * 45 * 58 * 44 * 45 *

J/09a Waarvan ooeien * 35 * 29 * 38 * 24 * 45 * 29 * 55 * 29 * 47 * 36 * 44 * 27 * 30 *

J/09b Overige schapen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

J/10 Geiten ( alle leeftijden ) * 42 * 34 * 19 * 20 * 44 * 34 * 38 * 28 * 35 * 34 * 61 * 35 * 45 *

J/10a Waarvan vrouwelijke voor de voortplanting * 38 * 28 * 16 * 17 * 38 * 28 * 32 * 24 * 22 * 31 * 48 * 31 * 39 *

J/10b Overige geiten * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

J/11 Biggen met een levend gewicht van minder dan 20 kg * 8 * 6 * 6 * 7 * 7 * 6 * 8 * 6 * 5 * 6 * 7 * 7 * 6 *

J/12 Fokzeugen * 212 * 168 * 177 * 127 * 203 * 168 * 277 * 164 * 199 * 194 * 180 * 108 * 223 *

J/13 Andere varkens * 85 * 99 * 52 * 98 * 44 * 99 * 49 * 62 * 54 * 48 * 89 * 66 * 98 *

J/14 Mesthoenders * 131 * 286 * 78 * 251 * 0 * 286 * 196 * 0 * 161 * 65 * 98 * 98 * 408 *

J/15 Leghennen * 227 * 258 * 228 * 256 * 348 * 258 * 400 * 316 * 287 * 291 * 376 * 266 * 335 *

J/16 Overig pluimvee * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 241 * 0 * 0 *

GRIEKENLAND ( vervolg )

* ( in Ecu ) *

* N . Lakonias * N . Messinias * N . Zakinthou * N . Kerkiras * N . Kefallonias * N . Lefkadas * N . Artas * N . Thesprotias * N . Ioannion * N . Prevezas * N . Karditsas * N . Larissas * N . Magnissias *

* 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 *

D/01 Zachte tarwe en spelt * 219 * 229 * 124 * 166 * 207 * 210 * 125 * 130 * 334 * 224 * 394 * 408 * 353 *

D/02 Harde tarwe * 237 * 249 * 144 * 0 * 168 * 255 * 236 * 186 * 0 * 310 * 659 * 673 * 550 *

D/03 Rogge * 0 * 162 * 0 * 0 * 126 * 152 * 197 * 93 * 261 * 201 * 82 * 156 * 0 *

D/04 Gerst * 187 * 164 * 117 * 123 * 145 * 181 * 106 * 85 * 233 * 233 * 342 * 417 * 377 *

D/05 Haver * 196 * 182 * 137 * 151 * 162 * 192 * 136 85 * 295 * 170 * 290 * 233 * 275 *

D/06 Korrelmaïs * 546 * 553 * 521 * 187 * 710 * 479 * 569 * 685 * 508 * 871 * 778 * 910 * 881 *

D/07 Rijst * 788 * 554 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 589 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/08 Overige granen * 162 * 212 * 145 * 0 * 0 * 0 * 0 * 160 * 203 * 0 * 204 * 196 * 0 *

D/09 Peulvruchten * 532 * 345 * 499 * 497 * 655 * 911 * 492 * 576 * 391 * 826 * 898 * 612 * 752 *

D/10 Aardappeien * 2 040 * 2 465 * 2 074 * 2 427 * 2 139 * 1 823 * 879 * 1 378 * 1 318 * 1 837 * 1 659 * 1 462 * 1 677 *

D/11 Suikerbieten * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 1 302 * 1 234 * 1 396 *

D/12 Voederwortel en koolgewassen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/13 Handelsgewassen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/13a Tabak * 4 838 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 2 883 * 3 346 * 3 604 * 2 405 * 4 455 * 1 995 * 3 184 *

D/13b Hop * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/13c Katoen * 1 165 * 756 * 0 * 0 * 0 * 0 * 1 196 * 1 181 * 0 * 1 577 * 1 408 * 1 391 * 1 260 *

D/13d Andere handelsgewassen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/13d 1 Andere oliehoudende en vezelgewassen * 1 744 * 1 919 * 369 * 1 391 * 0 * 0 * 593 * 495 * 0 * 472 * 437 * 437 * 677 *

D/13d 2 Andere handelsgewassen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 1 791 * 1 791 * 1 930 *

D/14a Verse groenten , meloenen , aardbeien in volle grond * 502 * 3 257 * 926 * 1 724 * 2 205 * 0 * 2 033 * 4 239 * 2 416 * 3 193 * 2 448 * 2 692 * 2 406 *

D/14b Verse groenten , meloenen , aardbeien in tuinbouw * 4 956 * 5 715 * 3 072 * 3 265 * 3 057 * 2 813 * 5 656 * 4 080 * 4 846 * 6 077 * 5 186 * 3 776 *

D/15 Verse groenten , meloenen , aardbeien onder glas * 11 316 * 18 614 * 4 820 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 17 486 * 0 * 0 * 22 394 *

D/16 Bloemen en sierplanten in open lucht * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 116 235 *

D/17 Bloemen en sierplanten onder glas * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 132 126 *

D/18 Voedergewassen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/18a Tijdelijk grasland * 943 * 822 * 688 * 663 * 469 * 489 * 448 * 303 * 597 * 562 * 1 002 * 881 * 980 *

D/18b Overige * 148 * 92 * 240 * 167 * 188 * 219 * 148 * 122 * 149 * 149 * 226 * 129 * 168 *

D/19 Zaden en planten op bouwland * 4 827 * 4 102 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 6 385 * 0 * 1 249 * 0 * 0 *

D/20 Overige gewassen op bouwland * 2 666 * 4 076 * 2 331 * 1 107 * 2 109 * 1 107 * 826 * 1 107 * 3 180 * 653 * 3 058 * 382 * 746 *

F/01 Blijvend grasland * 50 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 1 451 * 1 887 * 1 662 *

F/02 Weiden met geringe opbrengst * 251 * 40 * 51 * 48 * 49 * 53 * 49 * 40 * 76 * 58 * 44 * 44 * 48 *

G/01 Boomgaarden en kleinfruit * 1 622 * 793 * 1 065 * 2 098 * 1 040 * 1 143 * 1 263 * 2 177 * 2 449 * 964 * 3 710 * 3 708 * 2 725 *

G/01a Vers fruit , inclusief kleinfruit * 751 * 1 595 * 1 651 * 1 520 * 1 651 * 2 027 * 1 136 * 4 280 * 2 935 * 734 * 4 013 * 5 695 * 4 420 *

G/01b Schaalvruchten * 716 * 726 * 900 * 2 708 * 900 * 989 * 1 450 * 1 712 * 1 834 * 1 616 * 0 * 2 324 * 1 695 *

G/02 Citrusvruchtaanplantingen * 1 966 * 1 035 * 2 936 * 3 020 * 1 912 * 1 464 * 2 973 * 5 996 * 1 989 * 0 * 0 * 2 138 *

G/03 Olijfboomgaarden * 383 * 527 * 1 027 * 587 * 694 * 533 * 2 172 * 481 * 7 816 * 587 * 1 265 * 1 149 * 547 *

G/04 Wijgaarden * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

G/04a Kwaliteitswijn * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 2 413 * 0 * 0 * 590 * 2 463 *

G/04b Andere wijn * 1 065 * 1 071 * 1 061 * 1 495 * 1 251 * 477 * 1 056 * 1 101 * 727 * 1 056 * 1 253 * 0 * 2 215 *

G/04c Tafeldruiven * 3 137 * 2 987 * 4 810 * 1 253 * 5 006 * 1 275 * 1 275 * 1 275 * 1 275 * 1 275 * 3 510 * 3 276 * 6 217 *

G/04d Rozijnen en krenten * 0 * 1 150 * 2 447 * 0 * 1 078 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

G/05 Boomkwekerijen * 0 * 0 * 1 772 * 0 * 0 * 48 184 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 17 086 *

G/06 Overige meerjarige cultures * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

G/07 Meerjarige cultures onder glas * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

I/01 Elkaar opvolgende secundaire teeken van andere dan voedergewassen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 462 * 0 * 0 *

I/02 Paddestoelen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

J/01 Eenhoevige dieren * 0 * 0 * 51 * 0 * 0 * 0 * 62 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

J/02 Runderen jonger dan 1 jaar * 39 * 78 * 58 * 37 * 59 * 39 * 125 * 60 * 45 * 81 * 58 * 47 * 95 *

J/03 Mannelijke runderen tussen 1 en 2 jaar * 94 * 100 * 79 * 61 * 87 * 93 * 114 * 126 * 59 * 77 * 152 * 95 * 151 *

J/04 Vrouwelijke runderen tussen 1 en 2 jaar * 82 * 63 * 72 * 54 * 73 * 81 * 96 * 127 * 38 * 69 * 98 * 52 * 111 *

J/05 Mannelijke runderen van 2 jaar en ouder * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

J/06 Vaarzen van 2 jaar en ouder * 0 * 0 * 92 * 0 * 0 * 0 * 90 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

J/07 Melkkoeien * 165 * 118 * 98 * 247 * 94 * 83 * 66 * 81 * 63 * 64 * 181 * 215 * 235 *

J/08 Overige koeien * 124 * 84 * 90 * 0 * 72 * 74 * 49 * 40 * 72 * 84 * 106 * 75 * 37 *

J/09 Schapen ( alle leeftijden ) * 63 * 57 * 59 * 62 * 55 * 53 * 38 * 37 * 51 * 55 * 65 * 53 * 62 *

J/09a Waarvan ooien * 40 * 43 * 51 * 23 * 36 * 36 * 29 * 21 * 33 * 38 * 47 * 34 * 48 *

J/09b Overige schapen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

J/10 Geiten ( alle leeftijden ) * 56 * 66 * 47 * 29 * 38 * 53 * 18 * 30 * 43 * 43 * 42 * 34 * 44 *

J/10a Waarvan vrouwelijke voor de voortplanting * 43 * 51 * 48 * 26 * 32 * 41 * 24 * 26 * 39 * 36 * 38 * 30 * 37 *

J/10b Overige geiten * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

J/11 Biggen met een levend gewicht van minder dan 20 kg * 16 * 6 * 7 * 7 * 6 * 8 * 8 * 9 * 8 * 8 * 7 * 5 * 8 *

J/12 Fokzeugen * 347 * 172 * 124 * 164 * 194 * 163 * 95 * 151 * 200 * 170 * 236 * 241 * 284 *

J/13 Andere varkens * 94 * 85 * 75 * 68 * 48 * 83 * 64 * 61 * 83 * 83 * 30 * 41 * 53 *

J/14 Mesthoenders * 128 * 229 * 0 * 110 * 0 * 0 * 177 * 0 * 94 * 0 * 0 * 0 * 0 *

J/15 Leghennen * 252 * 358 * 266 * 245 * 266 * 203 * 277 * 220 * 247 * 172 * 273 * 283 * 345 *

J/16 Overig pluimvee * 622 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 526 * 0 * 0 *

GRIEKENLAND ( vervolg )

* ( in Ecu ) *

* N . Trikalon * N . Dodecannissiou * N . Kykladon * N . Lesvou * N . Samou * N . Hiou * N . Irakliou * N . Lassithiou * N . Rethimnis * N . Hanion * N . Grevenon * N . Dramas * N . Imathias *

* 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 *

D/01 Zachte tarwe en spelt * 381 * 145 * 282 * 184 * 139 * 370 * 569 * 99 * 216 * 152 * 212 * 308 * 441 *

D/02 Harde tarwe * 496 * 229 * 263 * 269 * 215 * 461 * 546 * 229 * 229 * 170 * 0 * 323 * 512 *

D/03 Rogge * 149 * 0 * 192 * 126 * 0 * 370 * 0 * 0 * 111 * 103 * 199 * 0 * 240 *

D/04 Gerst * 283 * 192 * 285 * 215 * 135 * 289 * 509 * 84 * 216 * 225 * 241 * 221 * 276 *

D/05 Haver * 118 * 162 * 198 * 167 * 137 * 326 * 417 * 160 * 223 * 262 * 101 * 70 * 180 *

D/06 Korrelmaïs * 1 017 * 234 * 234 * 182 * 234 * 313 * 274 * 74 * 278 * 285 * 151 * 886 * 999 *

D/07 Rijst * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 666 *

D/08 Overige granen * 142 * 212 * 256 * 120 * 156 * 321 * 252 * 236 * 261 * 292 * 0 * 183 * 0 *

D/09 Peulvruchten * 763 * 540 * 493 * 598 * 489 * 279 * 450 * 588 * 539 * 809 * 524 * 770 * 1 451 *

D/10 Aardappelen * 1 991 * 2 867 * 1 366 * 2 000 * 1 360 * 1 737 * 2 183 * 1 355 * 661 * 1 346 * 550 * 1 297 * 1 271 *

D/11 Suikerbieten * 1 524 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 1 349 * 1 290 *

D/12 Voederwortel en koolgewassen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 6 185 * 0 *

D/13 Handelsgewassen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 16 639 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/13a Tabak * 2 136 * 1 592 * 0 * 1 901 * 2 817 * 0 * 1 743 * 0 * 0 * 0 * 3 427 * 3 679 * 5 001 *

D/13b Hop * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/13c Katoen * 1 685 * 992 * 0 * 1 148 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 1 455 * 1 417 *

D/13d Andere handelsgewassen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/13d 1 Andere oliehoudende en vezelgewassen * 687 * 674 * 440 * 488 * 488 * 705 * 557 * 920 * 467 * 1 055 * 0 * 961 * 893 *

D/13d 2 Andere handelsgewassen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 16 212 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/14a Verse groenten , meloenen , aardbeien in volle grond * 3 651 * 3 091 * 446 * 1 728 * 2 535 * 0 * 3 306 * 3 079 * 0 * 2 132 * 1 409 * 2 828 * 2 852 *

D/14b Verse groenten , meloenen , aardbeien in tuinbouw * 4 538 * 5 917 * 5 102 * 3 380 * 3 101 * 2 477 * 3 655 * 1 957 * 2 536 * 3 084 * 1 256 * 0 * 5 806 *

D/15 Verse groenten , meloenen , aardbeien onder glas * 0 * 17 883 * 14 868 * 67 571 * 0 * 0 * 15 088 * 27 392 * 9 999 * 19 719 * 0 * 17 225 * 13 778 *

D/16 Bloemen en sierplanten in open lucht * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/17 Bloemen en sierplanten onder glas * 1 361 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 40 470 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/18 Voedergewassen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/18a Tijdelijk grasland * 870 * 1 307 * 535 * 1 179 * 1 071 * 0 * 1 289 * 459 * 1 395 * 1 625 * 472 * 708 * 1 362 *

D/18b Overige * 229 * 233 * 205 * 234 * 192 * 235 * 347 * 277 * 268 * 386 * 182 * 421 * 395 *

D/19 Zaden en planten op bouwland * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 3 511 * 0 * 0 * 0 * 2 177 * 0 *

D/20 Overige gewassen op bouwland * 2 919 * 2 944 * 2 268 * 775 * 2 602 * 1 577 * 1 680 * 874 * 1 195 * 1 094 * 1 246 * 2 964 * 3 115 *

F/01 Blijvend grasland * 1 943 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

F/02 Weiden met geringe opbrengst * 44 * 52 * 49 * 62 * 58 * 59 * 71 * 67 * 72 * 90 * 52 * 49 * 50 *

G/01 Boomgaarden en kleinfruit * 3 762 * 2 520 * 863 * 774 * 1 573 * 772 * 1 993 * 397 * 2 672 * 1 384 * 1 296 * 2 214 * 2 639 *

G/01a Vers fruit , inclusief kleinfruit * 4 132 * 2 520 * 863 * 1 005 * 1 712 * 1 677 * 3 643 * 603 * 3 485 * 6 747 * 1 031 * 3 075 * 2 743 *

G/01b Schaalvruchten * 3 372 * 2 520 * 863 * 690 * 1 459 * 568 * 935 * 306 * 1 843 * 1 066 * 1 275 * 1 730 * 1 555 *

G/02 Citrusvruchtaanplantingen * 0 * 2 543 * 1 712 * 1 430 * 2 765 * 1 473 * 1 583 * 1 526 * 3 355 * 4 065 * 998 * 0 * 0 *

G/03 Olijfboomgaarden * 1 265 * 382 * 688 * 552 * 492 * 199 * 486 * 407 * 851 * 779 * 0 * 0 * 864 *

G/04 Wijngaarden * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

G/04a Kwaliteitswijn * 2 208 * 1 152 * 0 * 585 * 768 * 0 * 0 * 240 * 0 * 0 * 0 * 0 * 2 036 *

G/04b Andere wijn * 1 699 * 369 * 545 * 574 * 695 * 1 241 * 560 * 405 * 896 * 1 054 * 671 * 1 472 * 1 066 *

G/04c Tafeldruiven * 3 699 * 2 186 * 1 756 * 2 026 * 2 963 * 2 407 * 2 447 * 2 192 * 1 542 * 3 723 * 1 306 * 1 662 * 2 057 *

G/04d Rozijnen en krenten * 0 * 2 377 * 2 229 * 1 616 * 0 * 0 * 2 396 * 2 208 * 3 107 * 2 508 * 0 * 0 * 0 * G/05 Boomkwekerijen * 2 371 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 41 597 * 0 * 0 * 42 976 *

G/06 Overige meerjarige cultures * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 1 277 * 178 * 76 * 207 * 210 * 0 * 0 * 0 *

G/07 Meerjarige cultures onder glas * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 35 663 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

I/01 Elkaar opvolgende secundaire teelten van andere dan voedergewassen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

I/02 Paddestoelen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

J/01 Eenhoevige dieren * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

J/02 Runderen jonger dan 1 jaar * 66 * 40 * 89 * 112 * 50 * 78 * 66 * 21 * 61 * 67 * 27 * 54 * 56 *

J/03 Mannelijke runderen tussen 1 en 2 jaar * 113 * 112 * 119 * 144 * 161 * 125 * 83 * 84 * 97 * 109 * 71 * 79 * 72 *

J/04 Vrouwelijke runderen tussen 1 en 2 jaar * 95 * 105 * 113 * 112 * 135 * 99 * 100 * 60 * 87 * 104 * 62 * 101 * 64 *

J/05 Mannelijke runderen van 2 jaar en ouder * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

J/06 Vaarzen van 2 jaar en ouder * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

J/07 Melkkoeien * 154 * 124 * 161 * 169 * 80 * 213 * 0 * 0 * 0 * 0 * 115 * 84 * 148 *

J/08 Overige koeien * 102 * 64 * 175 * 64 * 43 * 0 * 83 * 11 * 88 * 83 * 56 * 70 * 63 *

J/09 Schapen ( alle leeftijden ) * 56 * 49 * 51 * 44 * 46 * 79 * 44 * 36 * 60 * 62 * 49 * 35 * 48 *

J/09a Waarvan ooien * 41 * 30 * 32 * 22 * 20 * 52 * 28 * 28 * 54 * 49 * 30 * 22 * 32 *

J/09b Overige schapen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

J/10 Geiten ( alle leeftijden ) * 43 * 32 * 36 * 44 * 32 * 47 * 51 * 51 * 46 * 46 * 37 * 23 * 35 *

J/10a Waarvan vrouwelijke voor de voortplanting * 37 * 28 * 32 * 29 * 29 * 38 * 41 * 41 * 38 * 40 * 31 * 22 * 31 *

J/10b Overige geiten * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

J/11 Biggen met een levend gewicht van minder dan 20 kg * 7 * 6 * 6 * 7 * 7 * 8 * 7 * 7 * 10 * 8 * 8 * 9 * 8

J/12 Fokzeugen * 263 * 221 * 221 * 139 * 180 * 207 * 202 * 124 * 153 * 139 * 128 * 184 * 125 *

J/13 Andere varkens * 44 * 72 * 72 * 82 * 112 * 94 * 60 * 85 * 40 * 47 * 77 * 64 * 84 *

J/14 Mesthoenders * 350 * 193 * 0 * 184 * 130 * 109 * 133 * 115 * 107 * 73 * 0 * 0 * 0 *

J/15 Leghennen * 327 * 200 * 220 * 406 * 264 * 228 * 223 * 54 * 54 * 54 * 146 * 254 * 212 *

J/16 Overig pluimvee * 586 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 1 834 * 0 * 0 * 0 * 0 *

GRIEKENLAND ( vervolg )

* ( in Ecu ) *

* N . Thessalonikis * N . Kavalas * N . Kastorias * N . Kilkis * N . Kozanis * N . Pellas * N . Pierias * N . Serron * N . Florinas * N . Halkidikis * N . Evrou * N . Xanthis * N . Rodopis *

* 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 *

D/01 Zachte tarwe en spelt * 274 * 360 * 258 * 284 * 289 * 319 * 325 * 392 * 284 * 199 * 261 * 259 * 295 *

D/02 HArde tarwe * 342 * 280 * 323 * 350 * 371 * 361 * 454 * 422 * 431 * 338 * 391 * 292 * 289 *

D/03 Rogge * 182 * 186 * 183 * 199 * 201 * 233 * 220 * 186 * 268 * 212 * 99 * 124 * 111 *

D/04 Gerst * 241 * 271 * 297 * 267 * 320 * 274 * 264 * 322 * 353 * 247 * 277 * 198 * 212 *

D/05 Haver * 180 * 205 * 176 * 234 * 120 * 188 * 283 * 205 * 180 * 185 * 152 * 101 * 103 *

D/06 Korrelmaïs * 976 * 988 * 451 * 769 * 296 * 937 * 872 * 1 016 * 370 * 821 * 1 001 * 976 * 1 069 *

D/07 Rijst * 939 * 188 * 0 * 0 * 0 * 785 * 0 * 846 * 0 * 0 * 413 * 216 * 0 *

D/08 Overige granen * 186 * 184 * 0 * 184 * 175 * 205 * 291 * 235 * 0 * 180 * 373 * 237 * 269 *

D/09 Peulvruchten * 1 115 * 928 * 1 920 * 1 330 * 1 463 * 1 200 * 742 * 589 * 1 946 * 513 * 634 * 799 * 632 *

D/10 Aardappelen * 2 011 * 1 019 * 1 170 * 1 576 * 1 771 * 1 369 * 1 952 * 3 030 * 1 721 * 1 684 * 1 296 * 1 374 * 1 914 *

D/11 Suikerbieten * 1 185 * 1 396 * 0 * 1 053 * 1 866 * 1 351 * 1 212 * 1 537 * 1 300 * 0 * 1 674 * 1 471 * 1 705 *

D/12 Voederwortel en koolgewassen * 0 * 0 * 0 * 0 * 5 013 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/13 Handelsgewassen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/13a Tabak * 2 379 * 3 521 * 2 495 * 2 845 * 3 299 * 4 376 * 4 943 * 3 339 * 3 862 * 2 377 * 2 913 * 2 840 * 4 422 *

D/13b Hop * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/13c Katoen * 1 343 * 1 038 * 0 * 1 622 * 0 * 1 320 * 1 964 * 1 220 * 0 * 1 092 * 1 352 * 0 * 908 *

D/13d Andere handelsgewassen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/13d 1 Andere oliehoudende en vezelgewassen * 965 * 961 * 0 * 961 * 0 * 926 * 562 * 833 * 0 * 444 * 622 * 882 * 1 192 *

D/13d 2 Andere handelsgewassen * 0 * 0 * 0 * 0 * 1 406 * 0 * 0 * 0 * 824 * 550 * 0 * 0 * 1 258 *

D/14a Verse groenten , meloenen , aardbeien in rolle grond * 2 544 * 5 158 * 2 184 * 2 673 * 2 509 * 2 723 * 3 680 * 2 474 * 3 109 * 3 426 * 2 015 * 2 463 * 2 587 *

D/14b Verse groenten , meloenen , aardbeien in tuinbouw * 5 063 * 0 * 2 405 * 3 872 * 3 426 * 2 458 * 4 033 * 8 522 * 2 699 * 7 723 * 6 603 * 0 * 8 601 *

D/15 Verse groenten , meloenen , aardbeien onder glas * 12 136 * 17 030 * 0 * 0 * 0 * 14 545 * 0 * 22 044 * 0 * 20 530 * 0 * 0 * 0 *

D/16 Bloemen en sierplanten in open lucht * 5 645 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/17 Bloemen en sierplanten onder glas * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/18 Voedergewassen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

D/18a Tijdelijk grasland * 968 * 863 * 402 * 1 153 * 728 * 872 * 905 * 1 244 * 790 * 825 * 593 * 879 * 909 *

D/18b Overige * 371 * 562 * 165 * 395 * 171 * 371 * 184 * 402 * 191 * 373 * 402 * 273 * 402 *

D/19 Zaden en planten op bouwland * 0 * 0 * 0 * 1 115 * 2 508 * 2 255 * 0 * 4 412 * 759 * 0 * 0 * 0 * 824 *

D/20 Overige gewassen op bouwland * 1 645 * 1 839 * 970 * 3 074 * 2 940 * 1 742 * 3 071 * 909 * 3 469 * 2 148 * 2 369 * 1 601 * 1 542 *

F/01 Blijvend prasland * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

F/02 Weiden met geringe opbrengst * 47 * 50 * 54 * 47 * 46 * 47 * 54 * 43 * 89 * 49 * 47 * 47 * 50 *

G/01 Boomgaarden en kleinfruit * 1 721 * 1 987 * 2 210 * 2 250 * 1 529 * 2 854 * 1 840 * 3 448 * 2 129 * 1 036 * 911 * 831 * 2 208 *

G/01a Vers fruit , inclusief kleinfruit * 3 057 * 1 816 * 2 909 * 3 171 * 1 703 * 3 403 * 3 485 * 8 823 * 1 485 * 1 468 * 2 236 * 2 134 * 5 267 *

G/01b Schaalvruchten * 1 363 * 2 245 * 1 773 * 1 983 * 1 249 * 1 345 * 1 520 * 3 197 * 2 481 * 734 * 541 * 804 * 786 *

G/02 Citrusvruchtaanplantingen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 2 138 * 0 * 0 * 0 *

G/03 Olijfboomgaarden * 864 * 458 * 0 * 0 * 0 * 0 * 546 * 0 * 0 * 138 * 458 * 664 * 746 *

G/04 Wijngaarden * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

G/04a Kwaliteitswijn * 0 * 0 * 0 * 1 510 * 0 * 0 * 0 * 0 * 381 * 0 * 0 * 0 * 0 *

G/04b Andere wijn * 1 066 * 831 * 422 * 548 * 460 * 431 * 861 * 541 * 0 * 386 * 716 * 1 221 * 1 072 *

G/04c Tafeldruiven * 2 222 * 4 880 * 535 * 1 795 * 1 704 * 2 750 * 3 660 * 3 185 * 221 * 2 764 * 1 327 * 2 059 * 1 400 *

G/04d Rozijnen en krenten * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

G/05 Boomkwekerijen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 37 212 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

G/06 Overige meerjarige cultures * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 925 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

G/07 Meerjarige cultures onder glas * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

I/01 Elkaar opvolgende secundaire teelten van andere dan voedergewassen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

I/02 Paddestoelen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

J/01 Eenhoevige dieren * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

J/02 Runderen jonger dan 1 jaar * 36 * 57 * 45 * 36 * 43 * 24 * 70 * 51 * 28 * 20 * 88 * 55 * 80 *

J/03 Mannelijke runderen tussen 1 en 2 jaar * 75 * 76 * 69 * 68 * 74 * 69 * 119 * 83 * 79 * 63 * 143 * 79 * 117 *

J/04 Vrouwelijke runderen tussen 1 en 2 jaar * 63 * 43 * 51 * 50 * 62 * 39 * 106 * 58 * 82 * 64 * 84 * 59 * 77 *

J/05 Mannelijke runderen van 2 jaar en ouder * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

J/06 Vaarzen van 2 jaar en ouder * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

J/07 Melkkoeien * 190 * 40 * 124 * 158 * 106 * 120 * 109 * 188 * 187 * 174 * 0 * 152 * 66 *

J/08 Overige koeien * 91 * 63 * 54 * 70 * 52 * 50 * 53 * 96 * 129 * 73 * 27 * 50 * 51 *

J/09 Schapen ( alle leeftijden ) * 60 * 40 * 46 * 61 * 35 * 47 * 54 * 57 * 35 * 51 * 42 * 39 * 46 *

J/09a Waarvan ooien * 43 * 30 * 29 * 41 * 20 * 30 * 37 * 42 * 28 * 39 * 37 * 35 * 38 *

J/09b Overige schapen * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

J/10 Geiten ( alle leeftijden ) * 32 * 24 * 34 * 38 * 30 * 35 * 40 * 36 * 32 * 34 * 54 * 27 * 37 *

J/10a Waarvan vrouwelijke voor de voortplanting * 31 * 21 * 31 * 31 * 25 * 28 * 33 * 48 * 31 * 31 * 43 * 23 * 30 *

J/10b Overige geiten * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

J/11 Biggen met een levend gewicht van minder dan 20 kg * 7 * 7 * 8 * 7 * 9 7 * 7 * 12 * 7 * 10 * 5 * 8 * 6 *

J/12 Fokzeugen * 124 * 120 * 134 * 132 * 130 * 120 * 133 * 97 * 127 * 99 * 165 * 150 * 189 *

J/13 Andere varkens * 81 * 80 * 82 * 80 * 78 * 79 * 54 * 61 * 86 * 83 * 53 * 55 * 62 *

J/14 Mesthoenders * 136 * 0 * 0 * 0 * 82 * 125 * 138 * 172 * 0 * 138 * 0 * 154 * * *

J/15 Leghennen * 219 * 242 * 142 * 221 * 174 * 229 * 162 * 264 * 174 * 174 * 140 * 90 * 134 *

J/16 Overig pluimvee * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

Voor België en Nederland worden meer gedetailleerde gegevens toegevoegd :

BELGIE : MEER GEDETAILLEERDE BSS

* ( in Ecu ) *

D/01a Zachte wintertarwe * 811 *

D/01b Zachte zomertarwe en spelt * 545 *

D/04a Wintergerst * 742 *

D/04b Zomergerst * 467 *

D/10a Pootaardappelen * 2 016 *

D/10b Overige aardappelen * 1 301 *

D/14a 1 Doperwten en stambonen , onrijp geoogst voor de conservenindustrie * 637 *

D/14a 2 Overige vollegrondsgroenten * 2 473 *

D/14b 1 Doperwten en stambonen , onrijp geoogst voor de conservenindustrie * 668 *

D/14b 2 Overige groenten voor de conservenindustrie * 2 761 *

D/14b 3 Groenten , intensieve tuinbouw * 7 171 *

D/14b 4 Groenten , zeer intensieve tuinbouw * 11 583 *

D/14b 5 Aardbeien en bladselderij * 16 124 *

D/15a Stooktomaten * 83 705 *

D/15b Zaden en plantgoed van groentegewassen * 130 516 *

D/15c Overige groenten , meloenen en aardbeien onder glas * 63 295 *

D/16a Azalea's * 57 932 *

D/16b Zaden en plantgoed van bloemen en sierplanten * 6 642 *

D/16c Overige bloemen en sierplanten in de open lucht * 18 667 *

D/17a Azalea's * 57 932 *

D/17b Potplanten * 174 045 *

D/17c Zaden en plantgoed van bloemen en sierplanten * 130 516 *

D/17d Overige bloemen en sterplanten onder glas * 84 383 *

G/01a 1 Boomgaarden * 3 953 *

G/01a 2 Kleinfruit * 9 435 *

J/02a Mestkalveren * 123 *

J/02b Overige kalveren jonger dan 1 jaar * 216 *

NEDERLAND : MEER GEDETAILLEERDE BSS

D/10 * Aardappelen * *

* Contumptieaardappelen * 2 300 *

* Pootaardappelen * 3 450 *

* Fabrieksaardappelen * 1 150 *

D/17 * Bloemen onder glas * *

* Rozen + gerbera's * 112 000 *

* Potplanten * 210 000 *

* Overige bloemkwekerij ( inclusief perkplanten ) * 90 000 *

* * ( in Ecu ) *

D/18b * Overige voedergewassen * *

* Snijmaïs * 1 000 *

* Overige * 500 *

D/19 * Zaden en planten op bouwland * *

* Landbouwzaden * 1 150 *

* Tuinbouwzaden * 2 700 *

G/05 * Boomkwekerij * *

* Boskoop en omgeving * 37 000 *

* Andere streken van Nederland * 10 000 *

J/01 * Paarden * *

* Paarden tot 3 jaar * 220 *

* Overige paarden * 0 *

J/02 * Kalveren * *

* Mestkalveren * 100 *

* Overig jongvee tot 1 jaar * 270 *

Voor België , Luxemburg en Griekenland worden volgende BSS toegevoegd ten behoeve van de rubrieken 132 en 135 van het bedrijfsformulier van het Informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen ( ILB ) ( 1 ) :

* ( in Ecu ) *

* 132 . Alleen voor oliehoudende gewassen ( inclusief voor zaadwinning ) * 135 . Overige handelsgewassen ( met inbegrip van vezelgewassen , exclusief voor zaadwinning ) *

België * 556 * 986 *

Luxemburg * 450 * 0 *

Griekenland * * *

N . Aitoloakarnanias * 498 * 1 108 *

N . Attikis * 0 * 0 *

N . Viotias * 581 * 1 203 *

N . Evias * 587 * 0 *

N . Evritanias * 0 * 0 *

N . Pirea * 0 * 0 *

N . Fthiotidas * 963 * 1 270 *

N . Fokidas * 455 * 1 271 *

N . Argolidas * 0 * 0 *

N . Arkadias * 1 700 * 0 *

N . Ahaias * 369 * 0 *

N . Ilias * 2 004 * 1 127 *

N . Korinthias * 0 * 0 *

N . Lakonias * 1 744 * 1 165 *

N . Messinias * 1 919 * 756 *

N . Zakinthou * 369 * 0 *

N . Kerkiras * 1 391 * 0 *

N . Kefallonias * 0 * 0 *

N . Lefkadas * 0 * 0 *

N . Artas * 593 * 1 196 *

N . Thesprotias * 495 * 1 181 *

N . Ioanninon * 0 * 0 *

N . Prevezas * 472 * 1 577 *

N . Karditsas * 437 * 1 450 *

N . Larissas * 437 * 1 440 *

N . Magnissias * 677 * 1 330 *

N . Trikalon * 687 * 1 685 *

N . Dodekannissou * 674 * 992 *

N . Kykladon * 440 * 0 *

N . Lesvou * 488 * 1 148 *

N . Samou * 488 * 0 *

N . Hiou * 705 * 0 *

N . Irakliou * 557 * 16 212 *

N . Lassithiou * 920 * 0 *

N . Rethimnis * 467 * 0 *

N . Hanion * 1 055 * 0 *

N . Grevenon * 0 * 0 *

N . Dramas * 1 014 * 1 406 *

N . Imathias * 983 * 1 417 *

N . Thessalonikis * 965 * 1 343 *

N . Kavalas * 961 * 1 038 *

N . Kastorias * 0 * 0 *

N . Kilkis * 961 * 1 622 *

N . Kozanis * 0 * 1 406 *

N . Pellas * 926 * 1 320 *

N . Pierias * 562 * 1 964 *

N . Serron * 833 * 1 220 *

N . Florinas * 0 * 824 *

N . Halkidikis * 500 * 1 000 *

N . Evrou * 622 * 1 352 *

N . Xanthis * 588 * 0 *

N . Rodopis * 1 192 * 1 036 *

( 1 ) Verordening ( EEG ) nr . 2237/77 van de Commissie .

2 . Toepassingsmodaliteiten van de bruto standaardsaldi ( basisperiode " 1980 " )

1 . De onder punt 1 vermelde BSS worden gebruikt bij de communautaire typologie van de landbouwbedrijven om de produktierichting en bedrijfsgrootte te bepalen van ieder in beschouwing genomen bedrijf .

2 . De BSS van het gebied waar een bedrijf zijn zetel heeft dienen voor dat bedrijf te worden gebruikt .

3 . De BSS voor de gewassen dienen als vermenigvuldiger van de desbetreffende oppervlakte cultuurgrond uitgedrukt in hectares .

4 . Voor ruwvoedergewassen ( D/12 : voederhakvruchten ; D/18 : voedergewassen ; F/01 : blijvend grasland en F/02 : weiden met geringe opbrengst ) worden de BSS als volgt gebruikt :

a ) Omdat de variabele kosten van ruwvoedergewassen in mindering zijn gebracht bij het berekenen van de BSS van graasdieren , zijn de BSS van ruwvoedergewassen gewoonlijk nul .

b ) Wanneer er geen graasdieren op een bedrijf zijn worden voedergewassen op dezelfde wijze behandeld als andere gewassen ; men gebruikt hiervoor de desbetreffende onder C vermelde BSS .

Dit is ook het geval wanneer voor de Nederlandse bedrijven de verhouding tussen BSS ruwvoedergewassen en BSS graasdieren ( J/01 - J/10 ) groter is dan 3 en voor de Franse bedrijven als deze verhouding groter is dan 1 .

c ) Voor de Deense bedrijven worden de ruwvoedergewassen eveneens in beschouwing genomen als er een overschot ( 1 ) of een tekort ( 2 ) is aan ruwvoeder . Voor de Belgische bedrijven worden ze slechts in beschouwing genomen als er een ruwvoederoverschot ( 3 ) is .

d ) Voor deze twee landen wordt het bestaan van een ruwvoederoverschot , of een tekort op de Deense bedrijven , als volgt bepaald :

De verhouding tussen graasdieren en ruwvoedergewassen wordt berekend door per bedrijf de aantallen graasdieren te wegen met de coëfficiënten van de hierna vermelde tabel 1 en de hectares ruwvoedergewassen met die van tabel 2 .

De gewogen som van de graasdieren wordt vervolgens gedeeld door de gewogen som van de ruwvoedergewassen en de verkregen verhouding ( R ) vergeleken met een benedengrens ( 3 ) en voor de Deense bedrijven ook met een bovengrens ( 4 ) . Als de verhouding ( R ) boven de benedengrens ligt , en voor Denemarken ook onder de bovengrens , wordt dit als een " normale " situatie beschouwd en worden de voedergewassen niet mee geteld bij het bepalen van het bruto standaardsaldo van het bedrijf . Als daarentegen de verhouding onder de benedengrens ligt , of voor Denemarken boven de bovengrens , is er een overschot of tekort aan voedergewassen en wordt als volgt gehandeld :

- Bij een ruwvoederoverschot wordt slechts een deel van het bruto standaardsaldo van alle voedergewassen in beschouwing genomen . Dit deel ( x ) wordt als volgt bepaald :

x = ( a - R ) /a

waarin :

a = 0,5 in Denemarken en 2,5 ( nationaal gemiddelde ) in België .

Het resultaat wordt aan de verschillende produktierichtingen toegekend op de in bijlage II B aangegeven wijzen ; het wordt dus bij de BSS van de andere produktierichtingen geteld om het BSS van dat bedrijf te bepalen .

Hierbij wordt er van uitgegaan dat de ruwvoedergewassen door de graasdieren van het bedrijf in onderstaande volgorde worden verbruikt :

F/01 ( Blijvend grasland ) , F/02 ( weiden met geringe opbrengst ) , D/18a ( tijdelijk grasland ) , D/18b ( overige voedergewassen ) en D/12 ( voederhakvruchten ) .

Voorbeeld ( Denemarken ) : als R gelijk is aan 0,4 dan is het in beschouwing genomen gedeelte :

( 0,5 - 0,4 ) /0,5 = 1/5

Als het BSS voor ruwvoedergewassen gelijk is aan : D/12 = 500 , D/18 = 6 000 en F/01 + F/02 = 3 500 ( totaal 10 000 ) , dan wordt 1/5 van 10 000 = 2 000 toegevoegd aan het BSS van het bedrijf en wel 500 aan D/12 en de rest = 1 500 aan D/18 .

- Bij Deense bedrijven met een ruwvoedertekort wordt het BSS van iedere categorie graasdieren van deze bedrijven als volgt verminderd :

( ( R - 1,7 ) /R ) ( b - c )

waarin :

b = desbetreffende BSS vermeld onder C ,

c = desbetreffende BSS vermeld in de hiernavolgende tabel 3 .

Voorbeeld : Als voor een Deens bedrijf R gelijk is aan 3 , dan bedraagt het in beschouwing te nemen deel :

( 3 - 1,7 ) /3 = 0,43

Voor categorie J/07 ( melkkoeien ) is het normale BSS 634 en het BSS van tabel 3 gelijk aan 416 . Voor dit bedrijf en voor deze dieren moet nu het volgende BSS worden gebruikt :

634 - 0,43 ( 634 - 416 ) = 540

5 . De BSS voor de veestapel dienen als vermenigvuldiger van de desbetreffende aantallen dieren ( voor pluimvee ( J/14 , J/15 , J/16 ) honderdtallen ) . Biggen ( J/11 ) worden slechts in beschouwing genomen als er geen fokzeugen ( J/12 ) op dat bedrijf voorkomen .

6 . De BSS van de hiernavolgende tabel 3 gelden voor de Deense en Franse bedrijven die geen ruwvoedergewassen : ( D/12 + D/18 + F/01 + F/02 = 0 ) verbouwen ( 5 ) .

7 . Zodra voor een bedrijf op bovengenoemde wijze de voor elk gewas gebruikte oppervlakte en het aantal van elke diersoort zijn uitgedrukt in bruto standaardsaldi , kan het bedrijf als volgt worden geklasseerd :

- door de BSS van alle bedrijfsonderdelen op te tellen verkrijgt men het totale BSS van het bedrijf dat het criterium voor de bedrijfsomvang vormt ;

- door het BSS van de verschillende hoofdproduktierichtingen en/of produktierichtingen te delen door het totale BSS van het bedrijf wordt het bedrijfstype bepaald .

( 1 ) Minder dan 0,5 zie sub d ) .

( 2 ) Meer dan 1,7 zie sub d ) .

( 3 ) Benedengrens = 0,5 .

( 4 ) Bovengrens = 1,7 .

( 5 ) Dit geldt ook voor de Franse bedrijven met een verhouding tussen BSS ruwvoedergewassen en BSS graasdieren ( J/01 t/m J/10 ) kleiner dan 0,1 .

TABEL 1

WEGINGSCOEFFICIENTEN VOOR DE VERSCHILLENDE CATEGORIEEN VAN GRAASDIEREN

* België * Denemarken *

J/01 Eenhoevigen * 0,8 * 1 700 *

J/02 Rundvee < 1 jaar * 0,2 * 385 *

J/03 Mannelijk rundvee 1 tot 2 jaar * 0,1 * 1 540 *

J/04 Vrouwelijk rundvee 1 tot 2 jaar * 0,5 * 1 540 *

J/05 Mannelijke runderen boven 2 jaar * 0,3 * 1 890 *

J/06 * Vaarzen boven 2 jaar * 0,9 * 1 890 *

J/07 Melkkoeien * 1,1 * 2 410 *

J/08 Overige koeien * 0,9 * 2 410 *

J/09 Schapen * 0,1 * 245 *

J/10 Geiten * 0,1 * - *

TABEL 2

WEGINGSCOEFFICIENTEN VOOR DE VERSCHILLENDE SOORTEN VOEDERGEWASSEN

* België * Denemarken *

D/12 Voederhakvruchten * 1 * 10 300 *

D/18 Voedergewassen * 1 * 6 320 *

F/01 Blijvend grasland * 1 * 3 600 *

TABEL 3

BRUTO STANDAARDSALDI VOOR GRAASDIEREN OP BEDRIJVEN DIE GEEN RUWVOEDERGEWASSEN VERBOUWEN

* ( in Ecu )

* Frankrijk * Denemarken *

J/01 Eenhoevigen * 70 * 10 *

J/02 Rundvee < 1 jaar * 78 * 75 *

J/03 Mannelijk rundvee 1 tot 2 jaar * 100 * 13 *

J/04 Vrouwelijk rundvee 1 tot 2 jaar * 58 * 13 *

J/05 Mannelijke runderen boven 2 jaar * 82 * 6 *

J/06 Vaarzen boven 2 jaar * 34 * 6 *

J/07 Melkkoeien * 479 * 416 *

J/08 Overige koeien * 175 * 24 *

J/09 Schapen * 22 * 4 *

J/10 Geiten * 65 * - " . *

TWEEDE DEEL

Bijlage II , sub C , bij Beschikking 78/463/EEG van de Commissie wordt als volgt aangevuld :

" 2 . VERGELIJKING TUSSEN DE RUBRIEKEN VAN DE STRUCTUURENQUETES 1975 , 1979/1980 EN 1983 EN DIE VAN HET BEDRIJFSFORMULIER VAN HET INFORMATIENET INZAKE LANDBOUWBEDRIJFSBOEKHOUDINGEN ( ILB )

Overeenkomstige rubriek van de structuurenquête 1975 ( Richtlijn 75/108/EEG ) * Voor de toepassing van de BSS ( basisperiode " 1980 " ) gelijk te stellen rubrieken *

* Enquêtes 1979/1980 ( Verordening ( EEG ) nr . 218/78 van de Raad ) en 1983 ( Verordening ( EEG ) nr . 449/82 van de Raad ) * ILB-bedrijfsformulier ( Verordening ( EEG ) nr . 2237/77 van de Commissie ) *

I . Gewassen

E/01 * D/01 Zachte tarwe en spelt * 120 . Zachte tarwe en spelt *

E/02 * D/02 Harde tarwe * 121 . Harde tarwe *

E/03 * D/03 Rogge * 122 . Rogge *

E/04 * D/04 Gerst * 123 . Gerst *

E/05 * D/05 Haver * 124 . Haver *

* * 125 . Mengsels van zomergranen *

E/06 * D/06 Korrelmaïs * 126 . Korrelmaïs *

E/07 * D/07 Rijst * 127 . Rijst *

E/08 * D/08 Overige granen * 128 . Overige granen *

E/09 * D/09 Peulvruchten * 129 . Peulvruchten *

E/10 * D/10 Aardappelen * 130 . Aardappelen *

E/11 * D/11 Suikerbieten * 131 . Suikerbieten *

E/12 * D/12 Voederwortel en koolgewassen * 144 . Voederhakvruchten *

E/13 * D/13 Handelsgewassen * *

* a Tabak * 134 . Tabak *

* b Hop * 133 . Hop *

* c Katoen * *

* d Andere oliehoudende en vezelgewassen en andere handelsgewassen * *

* 1 Andere oliehoudende en vezelgewassen * 132 . Oliehoudende gewassen ( 1 ) *

* 2 Andere handelsgewassen * 135 . Overige handelsgewassen ( 1 ) *

E/14a * D/14a Verse groenten , meloenen , aardbeien in volle grond * 136 . Groenten , meloenen en aardbeien in volle grond *

E/14b * D/14b Verse groenten , meloenen , aardbeien in tuinbouw * 137 . Groenten , meloenen en aardbeien in intensieve teelt in open grond *

E/15 * D/15 Verse groenten , meloenen , aardbeien onder glas * 138 . Groenten , meloenen en aardbeien onder glas *

( 1 ) Voor deze rubrieken is de overeenstemming tussen de rubrieken van de structuurtelling en die van het ILB-bedrijfsformulier niet volledig verzekerd in alle Lid-Staten . Specifieke BSS worden daarom vastgesteld voor België , Luxemburg en de Nomos in Griekenland .

Overeenkomstige rubriek van de structuurenquête 1975 ( Richtlijn 75/108/EEG ) * Voor de toepassing van de BSS ( basisperiode " 1980 " ) gelijk te stellen rubrieken *

* Enquêtes 1979/1980 ( Verordening ( EEG ) nr . 218/78 van de Raad ) en 1983 ( Verordening ( EEG ) nr . 449/82 van de Raad ) * ILB-bedrijfsformulier ( Verordening ( EEG ) nr . 2237/77 van de Commissie ) *

E/16 * D/16 Bloemen en sierplanten ( exclusief boomkwekerijen ) in open lucht * 140 . Bloemen en sierplanten in open grond ( uitgezonderd boomkwekerijen ) *

E/17 * D/17 Bloemen en sierplanten ( exclusief boomkwekerijen ) onder glas * 141 . Bloemen en sierplanten onder glas *

E/18 * D/18 Voedergewassen * *

* a Tijdelijk grasland * 147 . Kunstweiden *

* b Overige * 145 . Overige voedergewassen *

E/19 * D/19 Zaden en planten op bouwland * 142 . Graszaad *

* * 143 . Overige zaden *

E/20 * D/20 Overige gewassen op bouwland * 148 . Overige akkerbouwprodukten : akkerbouwprodukten niet genoemd onder de rubrieken 120 t/m 147 *

G/01 * F/01 Blijvend grasland * 150 . Blijvend grasland *

* F/02 Weiden met geringe opbrengst * 151 . Uitloopweiden *

H/01 * G/01 Boomgaarden en kleinfruit * 152 . Fruitbomen en bessen *

* a Vers fruit , inclusief kleinfruit * *

* b Schaalvruchten * *

H/02 * G/02 Citrusvruchtaanplantingen * 153 . Citrusvruchten *

H/03 * G/03 Olijfboomgaarden * 154 . Olijventeelt *

H/04 * G/04 Wijngaarden * 155 . Wijngaarden *

* a Kwaliteitswijn * *

* b Andere wijn * *

* c Tafeldruiven * *

* d Rozijnen en krenten * *

H/05 * G/05 Boomkwekerijen * 157 . Boomkwekerijen *

H/06 * G/06 Overige meerjarige cultures * 158 . Overige blijvende teelten *

H/07 * G/07 Meerjarige cultures onder glas * 156 . Blijvende teelten onder glas *

J/02 * I/01 Elkaar opvolgende secundaire teelten van andere dan voedergewassen * *

* I/02 Paddestoelen * 139 . Champignons *

II . Veestapel

K/01 * J/01 Eenhoevige dieren * 22 . Eenhoevige dieren ( alle leeftijden ) *

K/02 * J/02 Runderen jonger dan 1 jaar * 23 . Mestkalveren *

* * 24 . Overige runderen jonger dan 1 jaar *

* * 33 . Buffels jonger dan 1 jaar *

Overeenkomstige rubriek van de structuurenquête 1975 ( Richtlijn 75/108/EEG ) * Voor de toepassing van de BSS ( basisperiode " 1980 " ) gelijk te stellen rubrieken *

* Enquêtes 1979/1980 ( Verordening ( EEG ) nr . 218/78 van de Raad ) en 1983 ( Verordening ( EEG ) nr . 449/82 van de Raad ) * ILB-bedrijfsformulier ( Verordening ( EEG ) nr . 2237/77 van de Commissie ) *

K/03 * J/03 Mannelijke runderen tussen 1 en 2 jaar * 25 . Mannelijke runderen van 1 tot 2 jaar *

* * 34 . Mannelijke buffels van 1 tot 2 jaar *

K/04 * J/04 Vrouwelijke runderen tussen 1 en 2 jaar * 26 . Vrouwelijke runderen van 1 tot 2 jaar *

* * 35 . Vrouwelijke buffels van 1 tot 2 jaar *

K/05 * J/05 Mannelijke runderen van 2 jaar en ouder * 27 . Mannelijke runderen van 2 jaar en ouder *

* * 36 . Mannelijke buffels van 2 jaar en ouder *

K/06 * J/06 Vaarzen van 2 jaar en ouder * 28 . Fokvaarzen *

* * 29 . Mestvaarzen *

* * 37 . Vrouwelijke buffels van 2 jaar en ouder die nog niet hebben gekalfd *

K/07 * J/07 Melkkoeien * 30 . Melkkoeien *

* * 31 . Afgemolken koeien *

* * 38 . Vrouwelijke buffels die hebben gekalfd *

K/08 * J/08 Overige koeien * 32 . Overige koeien *

* * 1 . Vrouwelijke runderen die hebben gekalfd ( inclusief die jonger dan twee jaar ) en die uitsluitend of hoofdzakelijk voor het zogen van kalveren worden gehouden *

* * 2 . Werkkoeien *

* * 3 . Overige afgemolken koeien *

* * 39 . Overige vrouwelijke buffels van 2 jaar en ouder *

K/09 * J/09 Schapen ( alle leeftijden ) * *

* a Waarvan ooien * 40 . Vrouwelijke schapen *

* b Overige schapen * 41 . Overige schapen *

K/10 * J/10 Geiten ( alle leeftijden ) * 42 . Geiten ( alle leeftijden ) *

* a Waarvan vrouwelijke voor de voortplanting * *

* b Overige geiten * *

K/11 * J/11 Biggen met een levend gewicht van minder dan 20 kg * 43 . Biggen *

K/12 * J/12 Fokzeugen * 44 . Fokzeugen *

K/13 * J/13 Andere varkens * 45 . Mestvarkens *

* * 46 . Overige varkens *

K/14 * J/14 Mesthoenders * 47 . Slachtkuikens *

K/15 * J/15 Leghennen * 48 . Leghennen *

K/16 * J/16 Overig pluimvee * 49 . Overig pluimvee " . *

DERDE DEEL

Bijlage III , punt 1 , bij Beschikking 78/463/EEG van de Commissie wordt als volgt aangevuld :

" Voor de toepassing van de bruto standaardsaldi ( basisperiode " 1980 " ) komt een EGE overeen met 1 000 Ecu ( gemiddelde waarde " 1980 " ) ( 1 ) .

( 1 ) Koersen voor omrekening in de nationale valuta's :

1 Ecu = 2,530 Duitse mark , 5,91 Franse frank , 2,76 Nederlandse gulden , 40,27 Belgische frank , 40,69 Luxemburgse frank , 0,599 Engels pond , 0,670 Iers pond , 7,65 Deense kroon , 57,24 drachme . " .