Home

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 1477/82 van de Commissie van 10 juni 1982 met betrekking tot de levering van verschillende partijen butteroil in het kader van de voedselhulp (PB nr. L 163 van 12.6.1982)

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 1477/82 van de Commissie van 10 juni 1982 met betrekking tot de levering van verschillende partijen butteroil in het kader van de voedselhulp (PB nr. L 163 van 12.6.1982)

/* Tekst niet beschikbaar, wachten op laden.

Rectnotavail52 */