Home

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 236/82 van de Commissie van 29 januari 1982 houdende verlenging van de geldigheidsduur van de vrijwaringsmaatregelen bij de invoer van levende planten in Griekenland (PB nr. L 22 van 30.1.1982)

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 236/82 van de Commissie van 29 januari 1982 houdende verlenging van de geldigheidsduur van de vrijwaringsmaatregelen bij de invoer van levende planten in Griekenland (PB nr. L 22 van 30.1.1982)

/* Tekst niet beschikbaar, wachten op laden.

Rectnotavail52 */