Home

Verordening (EEG) nr. 3610/81 van de Commissie van 15 december 1981 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

Verordening (EEG) nr. 3610/81 van de Commissie van 15 december 1981 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

Verordening (EEG) nr. 3610/81 van de Commissie van 15 december 1981 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

Publicatieblad Nr. L 362 van 17/12/1981 blz. 0011


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3610/81 VAN DE COMMISSIE

van 15 december 1981

houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1577/81 van de Commissie van 12 juni 1981 houdende invoering van een systeem van vereenvoudigde procedures voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen (1), inzonderheid op artikel 1,

Overwegende dat in artikel 1 van genoemde verordening is bepaald dat de Commissie periodieke eenheidswaarden vaststelt voor de produkten omschreven in de in bijlage opgenomen klasse-indeling;

Overwegende dat de toepassing van de regelen en maatstaven bepaald in Verordening (EEG) nr. 1577/81 op de gegevens die overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, lid 2, van genoemde verordening aan de Commissie zijn medegedeeld, ertoe leidt voor de betrokken produkten de eenheidswaarden vast te stellen vermeld in de bijlage bij de onderhavige verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De eenheidswaarden bedoeld in artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1577/81 worden vastgesteld zoals in de in bijlage opgenomen lijst is vermeld.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 18 december 1981.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 15 december 1981.

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 154 van 13. 6. 1981, blz. 26.

BIJLAGE

1.2,3.4.5.6,13 // // // // // // Ru- briek // NIMEXE- code // Nr. van het gemeen- schappelijk douanetarief // Omschrijving van de goederen // Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13 // // // // // // Bfr./Lfr. // Dkr. // DM // Ffr. // Iers £ // Lire // Fl. // £ sterling // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // 1.1 // 07.01-13 07.01-15 // // 07.01 A II // Nieuwe aardappelen (primeurs) // 774 // 148,39 // 46,26 // 115,99 // 12,99 // 24 439 // 51,17 // 11,26 // 1.2 // 07.01-31 07.01-33 // // 07.01 D I // Kropsla // 3 422 // 647,70 // 198,74 // 505,83 // 56,08 // 106 353 // 218,29 // 47,00 // 1.3 // 07.01-45 07.01-47 // // 07.01 F II // Bonen van de »Phaseolus"-soorten // 3 406 // 644,74 // 197,84 // 503,52 // 55,82 // 105 867 // 217,29 // 46,78 // 1.4 // ex 07.01-54 // // ex 07.01 G II // Wortelen // 678 // 130,04 // 40,52 // 106,65 // 11,39 // 21 419 // 44,85 // 9,86 // 1.5 // ex 07.01-59 // // ex 07.01 G IV // Radijs // 4 041 // 764,84 // 234,69 // 597,31 // 66,22 // 125 588 // 257,76 // 55,50 // 1.6 // 07.01-63 // // ex 07.01 H // Uien (andere dan plantuitjes) // 473 // 89,57 // 27,48 // 69,95 // 7,75 // 14 707 // 30,18 // 6,49 // 1.7 // 07.01-67 // // ex 07.01 H // Knoflook // 9 971 // 1 887,02 // 579,03 // 1 473,69 // 163,39 // 309 851 // 635,96 // 136,93 // 1.8 // 07.01-71 // // 07.01 K // Asperges // 11 831 // 2 257,99 // 702,19 // 1 768,59 // 197,77 // 375 765 // 767,83 // 161,85 // 1.9 // 07.01-73 // // 07.01 L // Artisjokken // 1 459 // 276,21 // 84,75 // 215,71 // 23,91 // 45 354 // 93,08 // 20,04 // 1.10 // 07.01-75 07.01-77 // // 07.01 M // Tomaten // 1 789 // 338,74 // 103,94 // 264,54 // 29,33 // 55 622 // 114,16 // 24,58 // 1.11 // 07.01-81 07.01-82 // // 07.01 P I // Komkommers // 2 157 // 408,32 // 125,29 // 318,88 // 35,35 // 67 047 // 137,61 // 29,63 // 1.12 // 07.01-93 // // 07.01 S // Niet scherp smakende pepers // 2 297 // 434,74 // 133,40 // 339,52 // 37,64 // 71 385 // 146,51 // 31,54 // 1.13 // 07.01-94 // // ex 07.01 T // Aubergines (Solanum melongena L.) // 2 821 // 533,96 // 163,84 // 417,00 // 46,23 // 87 677 // 179,95 // 38,74 // 1.14 // 07.01-96 // // ex 07.01 T // Kleine pompoenen (Cucurbita pepo L. var. medullosa Alef.) // 1 490 // 282,01 // 86,53 // 220,24 // 24,41 // 46 306 // 95,04 // 20,46 // 1.15 // ex 07.01-99 // // ex 07.01 T // Bleekselderij en bladselderij // 726 // 137,43 // 42,17 // 107,32 // 11,89 // 22 566 // 46,31 // 9,97 // 2.1 // 08.01-31 // // ex 08.01 B // Bananen, vers // 1 539 // 291,29 // 89,38 // 227,48 // 25,22 // 47 830 // 98,17 // 21,13 // 2.2 // ex 08.01-50 // // ex 08.01 C // Ananassen, vers // 494 // 94,65 // 29,49 // 73,99 // 8,29 // 15 590 // 32,64 // 7,18 // 2.3 // ex 08.01-60 // // ex 08.01 D // Advokaten, vers // 5 702 // 1 079,19 // 331,15 // 842,80 // 93,44 // 177 204 // 363,71 // 78,31 // 2.4 // ex 08.01-99 // // ex 08.01 H // Manga's en guaves, vers // 9 713 // 1 838,34 // 564,10 // 1 435,68 // 159,17 // 301 858 // 619,56 // 133,40 // 2.5 // // // 08.02 A I // Sinaasappelen, andere dan pomeransen (bittere oranjeappelen), vers: // // // // // // // // // 2.5.1 // 08.02-02 08.02-06 08.02-12 08.02-16 // // // - Bloedsinaasappelen en halfbloedsinaasappelen // 1 970 // 377,48 // 117,63 // 295,08 // 33,06 // 62 172 // 130,19 // 28,64 // 2.5.2 // 08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.02-17 // // // - Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita en Hamlins // 1 241 // 235,03 // 72,11 // 183,55 // 20,35 // 38 592 // 79,21 // 17,05 // 2.5.3 // 08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19 // // // - andere // 1 571 // 297,48 // 91,28 // 232,32 // 25,75 // 48 847 // 100,26 // 21,58 // 2.6 // // // ex 08.02 B // Mandarijnen, tangerines en satsuma's daaronder begrepen, vers; clementines, wilkings en andere dergelijke kruisingen van citrusvruchten, vers: // // // // // // // // // 2.6.1 // 08.02-29 // // // - Monreales en satsuma's // 1 699 // 321,59 // 98,68 // 251,15 // 27,84 // 52 805 // 108,38 // 23,33 // 2.6.2 // 08.02-31 // // // - Mandarijnen en wilkings // 1 236 // 236,80 // 73,79 // 185,10 // 20,74 // 39 001 // 81,67 // 17,96 // 2.6.3 // 08.02-32 // // // - Clementines // 2 179 // 412,42 // 126,55 // 322,09 // 35,71 // 67 721 // 138,99 // 29,92 // 2.6.4 // 08.02-34 08.02-37 // // // - Tangerines en andere // 852 // 163,42 // 50,70 // 127,74 // 14,32 // 27 064 // 55,47 // 12,03 1.2,3.4.5.6,13 // // // // // // Ru- briek // NIMEXE- code // Nr. van het gemeen- schappelijk douanetarief // Omschrijving van de goederen // Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13 // // // // // // Bfr./Lfr. // Dkr. // DM // Ffr. // Iers £ // Lire // Fl. // £ sterling // // // // // // // // // // // // // // // 2.7 // ex 08.02-50 // // ex 08.02 C // Citroenen, vers // 1 581 // 299,32 // 91,84 // 233,76 // 25,91 // 49 149 // 100,87 // 21,72 // 2.8 // // // ex 08.02 D // Pompelmoezen en pomelo's of grapefruit, vers: // // // // // // // // // 2.8.1 // ex 08.02-70 // // // - witte // 1 324 // 250,71 // 76,93 // 195,80 // 21,70 // 41 168 // 84,49 // 18,19 // 2.8.2 // ex 08.02-70 // // // - roze // 2 047 // 387,55 // 118,92 // 302,66 // 33,55 // 63 637 // 130,61 // 28,12 // 2.9 // 08.04-11 08.04-19 08.04-23 // // 08.04 A I // Druiven voor tafelgebruik // 3 053 // 577,91 // 177,33 // 451,32 // 50,04 // 94 894 // 194,76 // 41,93 // 2.10 // 08.06-13 08.06-15 08.06-17 // // 08.06 A II // Appelen // 1 505 // 285,00 // 87,45 // 222,58 // 24,67 // 46 798 // 96,05 // 20,68 // 2.11 // 08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38 // // 08.06 B II // Peren // 1 100 // 208,21 // 63,89 // 162,60 // 18,02 // 34 188 // 70,17 // 15,10 // 2.12 // 08.07-10 // // 08.07 A // Abrikozen // 1 794 // 343,72 // 107,11 // 268,69 // 30,10 // 56 612 // 118,55 // 26,08 // 2.13 // ex 08.07-32 // // ex 08.07 B // Perziken // 8 101 // 1 533,18 // 470,46 // 1 197,36 // 132,75 // 251 750 // 516,71 // 111,25 // 2.14 // ex 08.07-32 // // ex 08.07 B // Nectarines // 5 060 // 970,78 // 301,97 // 757,90 // 85,16 // 160 403 // 332,46 // 72,53 // 2.15 // 08.07-51 08.07-55 // // 08.07 C // Kersen // 3 482 // 666,92 // 207,83 // 521,33 // 58,41 // 109 842 // 230,01 // 50,60 // 2.16 // 08.07-71 08.07-75 // // 08.07 D // Pruimen // 5 352 // 1 012,98 // 310,83 // 791,10 // 87,71 // 166 334 // 341,39 // 73,51 // 2.17 // 08.08-11 08.08-15 // // 08.08 A // Aardbeien // 18 960 // 3 618,47 // 1 125,27 // 2 834,20 // 316,93 // 602 169 // 1 230,46 // 259,38 // 2.18 // 08.09-11 // // ex 08.09 // Watermeloenen // 304 // 58,38 // 18,16 // 45,57 // 5,12 // 9 646 // 19,99 // 4,36 // 2.19 // 08.09-19 // // ex 08.09 // Andere meloenen // 2 560 // 484,62 // 148,70 // 378,47 // 41,96 // 79 576 // 163,32 // 35,16 // 2.20 // ex 08.09-90 // // ex 08.09 // Kiwi's // 10 529 // 1 992,66 // 611,45 // 1 556,20 // 172,54 // 327 199 // 671,57 // 144,60 // // // // // // // // // // // // //

78,31

2.4

EX 08.01-99 //

EX 08.01 H

MANGA'S EN GUAVES, VERS

9 713

1 838,34

564,10

1 435,68

159,17

301 858

619,56

133,40

2.5 // //

08.02 A I

SINAASAPPELEN, ANDERE DAN POMERANSEN ( BITTERE ORANJEAPPELEN ), VERS : // // // // // // // //

2.5.1

08.02-02 08.02-06 08.02-12 08.02-16 // // // - BLOEDSINAASAPPELEN EN HALFBLOEDSINAASAPPELEN

1 970

377,48

117,63

295,08

33,06

62 172

130,19

28,64

2.5.2

08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.02-17 // //

- NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATES, MALTAISES, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA EN HAMLINS

1 241

235,03

72,11

183,55

20,35

38 592

79,21

17,05

2.5.3

08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19 // //

- ANDERE

1 571

297,48

91,28

232,32

25,75

48 847

100,26

21,58

2.6 // //

EX 08.02 B

MANDARIJNEN, TANGERINES EN SATSUMA'S DAARONDER BEGREPEN, VERS; CLEMENTINES, WILKINGS EN ANDERE DERGELIJKE KRUISINGEN VAN CITRUSVRUCHTEN, VERS : // // // // // // // //

2.6.1

08.02-29 // //

- MONREALES EN SATSUMA'S

1 699

321,59

98,68

251,15

27,84

52 805

108,38

23,33

2.6.2

08.02-31 // //

- MANDARIJNEN EN WILKINGS

1 236

236,80

73,79

185,10

20,74

39 001

81,67

17,96

2.6.3

08.02-32 // //

- CLEMENTINES

2 179

412,42

126,55

322,09

35,71

67 721

138,99

29,92

2.6.4

08.02-34 08.02-37 // //

- TANGERINES EN ANDERE

852

163,42

50,70

127,74

14,32

27 064

55,47

12,03

1.2,3.4.5.6,13 // // // // //

RU - BRIEK

NIMEXE - CODE

NR . VAN HET GEMEEN - SCHAPPELIJK DOUANETARIEF

OMSCHRIJVING VAN DE GOEDEREN

BEDRAG VAN DE EENHEIDSWAARDEN/100 KG NETTO

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13 // // // // //

BFR./LFR .

DKR .

DM

FFR .

IERS

LIRE

FL . // STERLING // // // // // // // // // // // // // //

2.7

EX 08.02-50 //

EX 08.02 C

CITROENEN, VERS

1 581

299,32

91,84

233,76

25,91

49 149

100,87

21,72

2.8 // //

EX 08.02 D

POMPELMOEZEN EN POMELO'S OF GRAPEFRUIT, VERS : // // // // // // // //

2.8.1

EX 08.02-70 // //

- WITTE

1 324

250,71

76,93

195,80

21,70

41 168

84,49

18,19

2.8.2

EX 08.02-70 // //

- ROZE

2 047

387,55

118,92

302,66

33,55

63 637

130,61

28,12

2.9

08.04-11 08.04-19 08.04-23 //

08.04 A I

DRUIVEN VOOR TAFELGEBRUIK

3 053

577,91

177,33

451,32

50,04

94 894

194,76

41,93

2.10

08.06-13 08.06-15 08.06-17 //

08.06 A II

APPELEN

1 505

285,00

87,45

222,58

24,67

46 798

96,05

20,68

2.11

08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38 //

08.06 B II

PEREN

1 100

208,21

63,89

162,60

18,02

34 188

70,17

15,10

2.12

08.07-10 //

08.07 A

ABRIKOZEN

1 794

343,72

107,11

268,69

30,10

56 612

118,55

26,08

2.13

EX 08.07-32 //

EX 08.07 B

PERZIKEN

8 101

1 533,18

470,46

1 197,36

132,75

251 750

516,71

111,25

2.14

EX 08.07-32 //

EX 08.07 B

NECTARINES

5 060

970,78

301,97

757,90

85,16

160 403

332,46

72,53

2.15

08.07-51 08.07-55 //

08.07 C

KERSEN

3 482

666,92

207,83

521,33

58,41

109 842

230,01

50,60

2.16

08.07-71 08.07-75 //

08.07 D

PRUIMEN

5 352

1 012,98

310,83

791,10

87,71

166 334

341,39

73,51

2.17

08.08-11 08.08-15 //

08.08 A

AARDBEIEN

18 960

3 618,47

1 125,27

2 834,20

316,93

602 169

1 230,46

259,38

2.18

08.09-11 //

EX 08.09

WATERMELOENEN

304

58,38

18,16

45,57

5,12

9 646

19,99

4,36

2.19

08.09-19 //

EX 08.09

ANDERE MELOENEN

2 560

484,62

148,70

378,47

41,96

79 576

163,32

35,16

2.20

EX 08.09-90 //

EX 08.09

KIWI'S

10 529

1 992,66

611,45

1 556,20

172,54

327 199

671,57

144,60 // // // // // // // // // // // // //