Home

Beschikking van de Commissie van 11 september 1978 inzake de betaling door het EOGFL, afdeling Oriëntatie, aan het Verenigd Koninkrijk van een voorschot in verband met de gedurende het jaar 1977 gedane uitgaven voor de uitkeringen met betrekking tot de bevordering van de bedrijfsbeëindiging in de landbouw en van de aanwending van cultuurgrond tot verbetering van de structuur

Beschikking van de Commissie van 11 september 1978 inzake de betaling door het EOGFL, afdeling Oriëntatie, aan het Verenigd Koninkrijk van een voorschot in verband met de gedurende het jaar 1977 gedane uitgaven voor de uitkeringen met betrekking tot de bevordering van de bedrijfsbeëindiging in de landbouw en van de aanwending van cultuurgrond tot verbetering van de structuur

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie