Home

Beschikking van de Commissie van 7 december 1977 betreffende vergoeding door het EOGFL, afdeling Oriëntatie, aan de Franse Republiek van in 1976 uitgekeerde premies voor omschakeling van de melkveestapel op de rundvleesproduktie

Beschikking van de Commissie van 7 december 1977 betreffende vergoeding door het EOGFL, afdeling Oriëntatie, aan de Franse Republiek van in 1976 uitgekeerde premies voor omschakeling van de melkveestapel op de rundvleesproduktie

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie