Home

Verordening (EEG) nr. 2717/75 van de Commissie van 24 oktober 1975 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 540/75 ten aanzien van de in de landbouwsector te nemen aanvullende maatregelen naar aanleiding van de vaststelling van nieuwe representatieve koersen voor het Engelse en het Ierse pond, die gelden met ingang van 27 oktober 1975

Verordening (EEG) nr. 2717/75 van de Commissie van 24 oktober 1975 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 540/75 ten aanzien van de in de landbouwsector te nemen aanvullende maatregelen naar aanleiding van de vaststelling van nieuwe representatieve koersen voor het Engelse en het Ierse pond, die gelden met ingang van 27 oktober 1975

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie