Home

73/305/EEG: Beschikking van de Commissie van 24 september 1973 waarbij de Republiek Frankrijk gemachtigd wordt om in Corsica het stelsel van premies voor de omschakeling van de melkveestapel op de rundvleesproduktie niet toe te passen en in dit gebied de premie voor de ontwikkeling van de teelt van rundvee bestemd voor de vleesproduktie toe te kennen

73/305/EEG: Beschikking van de Commissie van 24 september 1973 waarbij de Republiek Frankrijk gemachtigd wordt om in Corsica het stelsel van premies voor de omschakeling van de melkveestapel op de rundvleesproduktie niet toe te passen en in dit gebied de premie voor de ontwikkeling van de teelt van rundvee bestemd voor de vleesproduktie toe te kennen

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie