Home

Verordening (EEG) nr. 2243/72 van de Commissie van 23 oktober 1972 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1468/71 van de Commissie van 9 juli 1971 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de financiële vergoeding voor bepaalde visserijprodukten

Verordening (EEG) nr. 2243/72 van de Commissie van 23 oktober 1972 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1468/71 van de Commissie van 9 juli 1971 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de financiële vergoeding voor bepaalde visserijprodukten

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie