Home

72/469/EEG: Beschikking van de Commissie van 18 december 1972 met betrekking tot de vaststelling van de minimumverkoopprijs van boter voor de elfde bijzondere verkoop bij inschrijving, die wordt gehouden in het kader van de in Verordening (EEG) nr. 1259/ 72 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving

72/469/EEG: Beschikking van de Commissie van 18 december 1972 met betrekking tot de vaststelling van de minimumverkoopprijs van boter voor de elfde bijzondere verkoop bij inschrijving, die wordt gehouden in het kader van de in Verordening (EEG) nr. 1259/ 72 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie