Home

72/101/EEG: Beschikking van de Commissie van 3 februari 1972 betreffende het niet-toepassen van de in Verordening (EEG) nr. 2227/71 voorziene heffing bij uitvoer voor levering van magere-melkpoeder in het kader van de voedselhulp

72/101/EEG: Beschikking van de Commissie van 3 februari 1972 betreffende het niet-toepassen van de in Verordening (EEG) nr. 2227/71 voorziene heffing bij uitvoer voor levering van magere-melkpoeder in het kader van de voedselhulp

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie