Home

63/431/EEG: Beschikking van de Commissie van 4 juli 1963 houdende nieuwe verlenging en wijziging van haar beschikking van 9 oktober 1962, houdende machtiging tot het leggen van compenserende heffingen op de invoer in de Franse Republiek van chocolade en van suikerwerk en voedingsmiddelen met cacao of met chocolade zonder likeur, uit de andere Lid-Staten

63/431/EEG: Beschikking van de Commissie van 4 juli 1963 houdende nieuwe verlenging en wijziging van haar beschikking van 9 oktober 1962, houdende machtiging tot het leggen van compenserende heffingen op de invoer in de Franse Republiek van chocolade en van suikerwerk en voedingsmiddelen met cacao of met chocolade zonder likeur, uit de andere Lid-Staten

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie