Home

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - Bijlage II: Lijst bedoeld in artikel 20 van de Toetredingsakte - 19. Douane-unie - A. Technische aanpassingen aan het douanewetboek en de uitvoeringsbepalingen ervan - I. Douanewetboek

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - Bijlage II: Lijst bedoeld in artikel 20 van de Toetredingsakte - 19. Douane-unie - A. Technische aanpassingen aan het douanewetboek en de uitvoeringsbepalingen ervan - I. Douanewetboek

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - Bijlage II: Lijst bedoeld in artikel 20 van de Toetredingsakte - 19. Douane-unie - A. Technische aanpassingen aan het douanewetboek en de uitvoeringsbepalingen ervan - I. Douanewetboek

Publicatieblad Nr. L 236 van 23/09/2003 blz. 0762 - 0762


I. DOUANEWETBOEK

31992 R 2913: Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1), als gewijzigd bij:

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21)

- 31997 R 0082: Verordening (EG) nr. 82/97 van het Europees Parlement en de Raad van 19.12.1996 (PB L 17 van 21.1.1997, blz. 1)

- 31999 R 0955: Verordening (EG) nr. 955/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 13.4.1999 (PB L 119 van 7.5.1999, blz. 1)

- 32000 R 2700: Verordening (EG) nr. 2700/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 16.11.2000 (PB L 311 van 12.12.2000, blz. 17)

Aan artikel 3, lid 1, wordt toegevoegd:

"— het grondgebied van de Tsjechische Republiek,

— het grondgebied van de Republiek Estland,

— het grondgebied van de Republiek Cyprus,

— het grondgebied van de Republiek Letland,

— het grondgebied van de Republiek Litouwen,

— het grondgebied van de Republiek Hongarije,

— het grondgebied van de Republiek Malta,

— het grondgebied van de Republiek Polen,

— het grondgebied van de Republiek Slovenië,

— het grondgebied van de Slowaakse Republiek"

.

--------------------------------------------------