Home

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, BIJLAGE XV - Lijst bedoeld in artikel 151 van de Toetredingsakte - VII. LANDBOUW - A. ALGEMENE BEPALINGEN - I. ILBB

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, BIJLAGE XV - Lijst bedoeld in artikel 151 van de Toetredingsakte - VII. LANDBOUW - A. ALGEMENE BEPALINGEN - I. ILBB

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, BIJLAGE XV - Lijst bedoeld in artikel 151 van de Toetredingsakte - VII. LANDBOUW - A. ALGEMENE BEPALINGEN - I. ILBB

Publicatieblad Nr. C 241 van 29/08/1994 blz. 0326


VII. LANDBOUW

A. ALGEMENE BEPALINGEN

I. ILBB

365 R 0079: Verordening (EEG) nr. 79/65/EEG van de Raad van 15 juni 1965 tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Economische Gemeenschap (PB nr. L 109 van 23.6.1965, blz. 1859), laatstelijk gewijzigd bij:

- 390 R 3577: Verordening (EEG) nr. 3577/90 van de Raad van 4 december 1990 (PB nr. L 353 van 17.12.1990, blz. 23).

Noorwegen, Finland en Zweden dienen uiterlijk op 31 december 1997 de voorschriften van Verordening (EEG) nr. 79/65/EEG inzake de aard van de boekhoudkundige gegevens en de bedrijfstypes toe te passen.