Home

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - VIERDE DEEL : OVERGANGSMAATREGELEN - TITEL 4 : Externe betrekkingen met inbegrip van de douane-unie - Artikel 78

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - VIERDE DEEL : OVERGANGSMAATREGELEN - TITEL 4 : Externe betrekkingen met inbegrip van de douane-unie - Artikel 78

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - VIERDE DEEL : OVERGANGSMAATREGELEN - TITEL 4 : Externe betrekkingen met inbegrip van de douane-unie - Artikel 78

Publicatieblad Nr. C 241 van 29/08/1994 blz. 0037


Artikel 78

Met ingang van 1 januari 1995 trekt de Republiek Oostenrijk zich onder andere terug uit de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Vrijhandelsassociatie, ondertekend op 4 januari 1960.