Home

Verdrag betreffende de Europese Unie - Titel VI: Bepalingen betreffende de samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken - Artikel K

Verdrag betreffende de Europese Unie - Titel VI: Bepalingen betreffende de samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken - Artikel K

Verdrag betreffende de Europese Unie - Titel VI: Bepalingen betreffende de samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken - Artikel K

Publicatieblad Nr. C 191 van 29/07/1992 blz. 0061


Artikel K

Op de samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken zijn de volgende bepalingen van toepassing.