Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, ARTIKEL 326

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, ARTIKEL 326

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, ARTIKEL 326

Publicatieblad Nr. L 302 van 15/11/1985 blz. 0121


++++

Artikel 326

De in artikel 264 bedoelde specifieke doelstellingen die tijdens de eerste etappe door de Portugese Republiek moeten worden verwezenlijkt in de sector eieren , zijn de volgende :

a ) afschaffing van de JNPP als staatsorganisme aan het einde van de eerste etappe , vrijmaking van de invoer en de uitvoer met het oog op de invoering van een stelsel van vrije concurrentie en vrije toegang tot de Portugese markt alsmede geleidelijke vrijmaking van de binnenlandse markt ;

b ) vrije prijsvorming ;

c ) totstandbrenging van een informatiedienst betreffende de landbouwmarkten met het oog op het noteren van de prijzen ;

d ) tenuitvoerlegging van maatregelen om de modernisering van produktie - en verwerkingsstructuren te bevorderen .