Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR DE HELLEENSE REPUBLIEK EN DE AANPASSINGEN VAN DE VERDRAGEN, BIJLAGE II LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 22 VAN DE TOETREDINGSAKTE, VIII. MILIEU EN CONSUMENTENBESCHERMING

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR DE HELLEENSE REPUBLIEK EN DE AANPASSINGEN VAN DE VERDRAGEN, BIJLAGE II LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 22 VAN DE TOETREDINGSAKTE, VIII. MILIEU EN CONSUMENTENBESCHERMING

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR DE HELLEENSE REPUBLIEK EN DE AANPASSINGEN VAN DE VERDRAGEN, BIJLAGE II LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 22 VAN DE TOETREDINGSAKTE, VIII. MILIEU EN CONSUMENTENBESCHERMING

Publicatieblad Nr. L 291 van 19/11/1979 blz. 0129


++++

VIII . MILIEU EN CONSUMENTENBESCHERMING

1 . Beschikking 77/795/EEG van de Raad van 12 december 1977 ( PB nr . L 334 van 24 . 12 . 1977 , blz . 29 ) .

Aan bijlage 1 ( lijst van bij de uitwisseling van informatie betrokken monsternemings - of meetstations van elk van de Lid-Staten ) , moeten de in Griekenland gelegen stations worden toegevoegd .

2 . Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 ( PB nr . L 103 van 25 . 4 . 1979 , blz . 1 ) .

De bijlagen van deze richtlijn moeten worden aangevuld met een kolom waarin de verschillende vogelsoorten in het Grieks worden vermeld .