Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR DE HELLEENSE REPUBLIEK EN DE AANPASSINGEN VAN DE VERDRAGEN, VIJFDE DEEL BEPALINGEN BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING VAN DEZE AKTE, TITEL I HET IN WERKING STELLEN VAN DE INSTELLINGEN, ARTIKEL 141

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR DE HELLEENSE REPUBLIEK EN DE AANPASSINGEN VAN DE VERDRAGEN, VIJFDE DEEL BEPALINGEN BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING VAN DEZE AKTE, TITEL I HET IN WERKING STELLEN VAN DE INSTELLINGEN, ARTIKEL 141

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR DE HELLEENSE REPUBLIEK EN DE AANPASSINGEN VAN DE VERDRAGEN, VIJFDE DEEL BEPALINGEN BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING VAN DEZE AKTE, TITEL I HET IN WERKING STELLEN VAN DE INSTELLINGEN, ARTIKEL 141

Publicatieblad Nr. L 291 van 19/11/1979 blz. 0049


++++

Artikel 141

De door de toetreding van de Helleense Republiek noodzakelijk geworden aanpassingen van de statuten en van de reglementen van orde van de bij de oorspronkelijke Verdragen ingestelde comités , geschieden zo spoedig mogelijk na de toetreding .