Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL ( EGKS ), VIERDE TITEL - ALGEMENE BEPALINGEN, ARTIKEL 97

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL ( EGKS ), VIERDE TITEL - ALGEMENE BEPALINGEN, ARTIKEL 97

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL ( EGKS ), VIERDE TITEL - ALGEMENE BEPALINGEN, ARTIKEL 97


++++

Artikel 97

Dit Verdrag wordt gesloten voor een tijdsduur van vijftig jaren , te rekenen van het tijdstip van zijn inwerkingtreding .