Home

Beschikking van de Commissie van 16 oktober 2000 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van vogels, met uitzondering van pluimvee, alsmede van quarantainevoorschriften (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3012) (Voor de EER relevante tekst) (2000/666/EG)

Beschikking van de Commissie van 16 oktober 2000 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van vogels, met uitzondering van pluimvee, alsmede van quarantainevoorschriften (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3012) (Voor de EER relevante tekst) (2000/666/EG)