Home

Notawisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de regering van de Franse Republiek inzake de rechtspositie van Franse militairen en andere onderdelen van de Franse overheid in het kader van de nasleep van orkaan Irma

Geldig van 30 januari 2018 tot 30 januari 2019
Geldig van 30 januari 2018 tot 30 januari 2019

Notawisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de regering van de Franse Republiek inzake de rechtspositie van Franse militairen en andere onderdelen van de Franse overheid in het kader van de nasleep van orkaan Irma

Besluit BWBV0006715-20180130

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 30-01-2018 tot 30-01-2019]

[Regeling ingetrokken per 30-01-2019]

Nr. I

FRANSE AMBASSADE IN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Den Haag, 30 januari 2018

N°. 2018-1061512

De Franse Ambassade in het Koninkrijk der Nederlanden biedt haar complimenten aan het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden aan en verzoekt de regering van het Koninkrijk der Nederlanden, gezien de dramatische situatie op Sint Maarten / Saint-Martin en de omliggende eilanden, die zwaar getroffen zijn door orkaan Irma, en de noodzaak voor de Franse strijdkrachten om noodhulp en humanitaire bijstand te verlenen aan de getroffen bevolking, toestemming te verlenen voor het volgende, met inachtneming van de wetgeving van Sint Maarten:

  • voortzetten van het gebruik van de haven van Philipsburg als zeehaven van ontscheping (Sea Port of Disembarkation – SPOD), zoals overeengekomen met de regering van Sint Maarten op 8 september 2017;

  • uitvoeren van de door de omstandigheden vereiste maritieme activiteiten door de Franse strijdkrachten of schepen die door de overheid worden ingezet in de territoriale wateren van Sint Maarten;

  • uitvoeren van de door de omstandigheden vereiste luchtvaartactiviteiten door de Franse strijdkrachten of luchtvaartuigen die door de overheid worden ingezet in het luchtruim van Sint Maarten;

  • het gebruik van de internationale luchthaven Prinses Juliana als luchthaven van ontscheping (Air Port of Disembarkation – APOD) door de Franse strijdkrachten of luchtvaartuigen die door de overheid worden ingezet;

  • de transit van Franse strijdkrachten of regeringstroepen en hun wapens, met inbegrip van de grenspassage, vergemakkelijkt door een escorte van het politiekorps van Sint Maarten, over het grondgebied van het Nederlandse deel van het eiland naar het Franse deel van het eiland.

Indien het voorgaande aanvaardbaar is voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden, stelt de regering van de Franse Republiek voor dat deze nota tezamen met een bevestigende antwoordnota van de regering van het Koninkrijk der Nederlanden een Verdrag zullen vormen tussen de regering van de Franse Republiek en de regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, gesloten in de Franse, de Nederlandse en de Engelse taal, waarbij de drie versies gelijkelijk authentiek zijn. Dit Verdrag treedt in werking op de datum van ondertekening van de antwoordnota van het ministerie en blijft van kracht tot de voltooiing van de hulpoperaties na orkaan Irma, maar in elk geval niet langer dan een termijn van een jaar.

De Franse Ambassade in het Koninkrijk der Nederlanden maakt van deze gelegenheid gebruik om het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden opnieuw te verzekeren van haar zeer bijzondere hoogachting.

Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden

Den Haag

Nr. I

FRANSE AMBASSADE IN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Den Haag, 30 januari 2018

N°. 2018-1061512

De Franse Ambassade in het Koninkrijk der Nederlanden biedt haar complimenten aan het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden aan en verzoekt de regering van het Koninkrijk der Nederlanden, gezien de dramatische situatie op Sint Maarten / Saint-Martin en de omliggende eilanden, die zwaar getroffen zijn door orkaan Irma, en de noodzaak voor de Franse strijdkrachten om noodhulp en humanitaire bijstand te verlenen aan de getroffen bevolking, toestemming te verlenen voor het volgende, met inachtneming van de wetgeving van Sint Maarten:

  • voortzetten van het gebruik van de haven van Philipsburg als zeehaven van ontscheping (Sea Port of Disembarkation – SPOD), zoals overeengekomen met de regering van Sint Maarten op 8 september 2017;

  • uitvoeren van de door de omstandigheden vereiste maritieme activiteiten door de Franse strijdkrachten of schepen die door de overheid worden ingezet in de territoriale wateren van Sint Maarten;

  • uitvoeren van de door de omstandigheden vereiste luchtvaartactiviteiten door de Franse strijdkrachten of luchtvaartuigen die door de overheid worden ingezet in het luchtruim van Sint Maarten;

  • het gebruik van de internationale luchthaven Prinses Juliana als luchthaven van ontscheping (Air Port of Disembarkation – APOD) door de Franse strijdkrachten of luchtvaartuigen die door de overheid worden ingezet;

  • de transit van Franse strijdkrachten of regeringstroepen en hun wapens, met inbegrip van de grenspassage, vergemakkelijkt door een escorte van het politiekorps van Sint Maarten, over het grondgebied van het Nederlandse deel van het eiland naar het Franse deel van het eiland.

Indien het voorgaande aanvaardbaar is voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden, stelt de regering van de Franse Republiek voor dat deze nota tezamen met een bevestigende antwoordnota van de regering van het Koninkrijk der Nederlanden een Verdrag zullen vormen tussen de regering van de Franse Republiek en de regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, gesloten in de Franse, de Nederlandse en de Engelse taal, waarbij de drie versies gelijkelijk authentiek zijn. Dit Verdrag treedt in werking op de datum van ondertekening van de antwoordnota van het ministerie en blijft van kracht tot de voltooiing van de hulpoperaties na orkaan Irma, maar in elk geval niet langer dan een termijn van een jaar.

De Franse Ambassade in het Koninkrijk der Nederlanden maakt van deze gelegenheid gebruik om het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden opnieuw te verzekeren van haar zeer bijzondere hoogachting.

Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden

Den Haag

Nr. II

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Den Haag, 30 januari 2018

Ref: MinBuZA-2018.216730

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden biedt zijn complimenten aan de Franse Ambassade in het Koninkrijk der Nederlanden aan en heeft de eer de ontvangst te bevestigen van de nota van de Ambassade Nr. 2018-1061512 d.d. 30 januari 2018, die als volgt luidt:

[Red: (Zoals in Nr. I)]

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden heeft voorts de eer mede te delen dat de voorstellen vervat in de nota van de Ambassade Nr. 2018-1061512 d.d. 30 januari 2018 aanvaardbaar zijn voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en te bevestigen dat genoemde nota en deze antwoordnota een Verdrag zullen vormen tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de regering van de Franse Republiek, gesloten in de Nederlandse, de Engelse en de Franse taal, waarbij de drie versies gelijkelijk authentiek zijn. Dit Verdrag treedt in werking op de datum van ondertekening van deze antwoordnota en blijft van kracht tot de voltooiing van de hulpoperaties na orkaan Irma, maar in elk geval niet langer dan een termijn van een jaar.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden maakt van deze gelegenheid gebruik om de Franse Ambassade in het Koninkrijk der Nederlanden opnieuw te verzekeren van zijn zeer bijzondere hoogachting.

Franse Ambassade in het Koninkrijk der Nederlanden

Den Haag