Home

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot bankenbelastingen

Geldig van 12 juni 2013 tot 30 april 2015
Geldig van 12 juni 2013 tot 30 april 2015

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot bankenbelastingen

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 30-04-2015]

Convention between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to bank taxes

Preambule

The Government of the Kingdom of the Netherlands

and

the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to bank taxes,

Have agreed as follows:

Article 1. Entities covered [Nog niet in werking]

This Convention shall apply to entities which are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2. Taxes Covered [Nog niet in werking]

Article 3. General Definitions [Nog niet in werking]

Article 4. Residence [Nog niet in werking]

Article 5. Elimination of Double Taxation [Nog niet in werking]

Article 6. Mutual Agreement Procedure [Nog niet in werking]

Article 7. Exchange of Information [Nog niet in werking]

Article 8. Entry into Force [Nog niet in werking]

Article 9. Termination [Nog niet in werking]

Protocol to the Convention between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to bank taxes

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot bankenbelastingen

Preambule

Artikel 1. Entiteiten waarop het Verdrag van toepassing is [Nog niet in werking]

Artikel 2. Belastingen waarop het Verdrag van toepassing is [Nog niet in werking]

Artikel 3. Algemene begripsbepalingen [Nog niet in werking]

Artikel 4. Zetel [Nog niet in werking]

Artikel 5. Vermijden van dubbele belasting [Nog niet in werking]

Artikel 6. Procedure voor onderling overleg [Nog niet in werking]

Artikel 7. Uitwisseling van informatie [Nog niet in werking]

Artikel 8. Inwerkingtreding [Nog niet in werking]

Artikel 9. Beëindiging [Nog niet in werking]

Protocol bij het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot bankenbelastingen