Home

Akkoord inzake de vaststelling van een gedeelte van het gemeenschappelijk douanetarief met betrekking tot de produkten van lijst G opgenomen in het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

Geldig van 2 maart 1960 tot 7 december 1962
Geldig van 2 maart 1960 tot 7 december 1962

Akkoord inzake de vaststelling van een gedeelte van het gemeenschappelijk douanetarief met betrekking tot de produkten van lijst G opgenomen in het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 07-12-1962]

Akkoord inzake de vaststelling van een gedeelte van het gemeenschappelijk douanetarief met betrekking tot de produkten van lijst G opgenomen in het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

Akkoord inzake de vaststelling van een gedeelte van het gemeenschappelijk douanetarief met betrekking tot de produkten van lijst G opgenomen in het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

Preambule

De Lid-Staten der Europese Economische Gemeenschap,

Wensende, ter uitvoering van artikel 20, alinea 1 en 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, de rechten vast te stellen die van toepassing zijn op de produkten van lijst G, voorkomende in bijlage I van dit Verdrag,

Overwegende dat het vaststellen van de rechten de aanduiding veronderstelt van de produkten waarop deze rechten betrekking behoren te hebben en het vaststellen hiertoe van de desbetreffende nomenclatuur,

Kennis nemende van de verklaringen van de Commissie der Europese Economische Gemeenschap met betrekking tot het toekennen van bepaalde tariefcontingenten,

Hebben omtrent de navolgende bepalingen overeenstemming bereikt:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Het tarief dat betrekking heeft op de produkten van lijst G welke als bijlage voorkomen in dit Akkoord, wordt vastgesteld zoals is aangegeven in deze bijlage. Deze maakt een wezenlijk bestanddeel uit van het gemeenschappelijke douanetarief zoals bedoeld in het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Bijlage

Protocol no. I. betreffende bepaalde soorten reuzel en ander varkensvet, rundvet, schapevet en geitevet (ex post 15.01 en ex post 15.02)

Protocol no. II. betreffende zout (post 25.01 A I)

Protocol no. III. betreffende zwavel

Preambule

Protocol no. IV. betreffende jodium

Preambule

Protocol no. V. betreffende tropisch hout (posten 44.03 A, 44.04 A en 44.05 A)

Preambule

Protocol no. VI. betreffende sommige produkten van kurk (post 45.02)

Preambule

Protocol no. VII. betreffende papierstof (posten 47.01 A, B I en II)

Preambule

Protocol no. VIII. betreffende zijde (post 50.02)

Preambule

Protocol no. IX. betreffende garens van zijde (post 50.04) en garens van vlokzijde (schappe) (post 50.05)

Preambule

Protocol no. X. betreffende bepaald glaswerk (post 70.19 A I a — A III a — A IV b)

Preambule

Protocol no. XI. betreffende bepaalde ferrolegeringen (ex post 73.02)

Preambule

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Protocol no. XII. betreffende ruw aluminium (post 76.01 A)

Preambule

Protocol no. XIII. betreffende resten van aluminium (post 76.01 B I)

Preambule

Protocol no. XIV. betreffende ruw magnesium (post 77.01 A) en resten van magnesium (post 77.01 B I)

Preambule

Protocol no. XV. betreffende lood en zink (posten 78.01 A en 79.01 A)

Preambule

Protocol no. XVI. betreffende voortstuwingsmotoren voor schepen, andere dan buitenboordmotoren, onder voorwaarden en bepalingen betreffende het gebruik (post 84.06 C II)

Protocol no. XVII. betreffende vliegtoestellen zwaarder dan de lucht, delen en onderdelen daarvan (ex post 88.02 B II, post 88.02 B I, post 84.06 B I, B II en E I, ex post 84.08 en post 88.03 B)

Preambule

Slotakte

Preambule