Home

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Chili inzake luchtdiensten

Geldig van 13 juli 1962 tot 21 mei 1966
Geldig van 13 juli 1962 tot 21 mei 1966

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Chili inzake luchtdiensten

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 21-05-1966]
[Regeling wordt voorlopig toegepast per 13-07-1962]

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Chili inzake luchtdiensten

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Chili inzake luchtdiensten

Preambule

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Chili, hierna te noemen de Overeenkomstsluitende Partijen,

Geleid door de wens een Overeenkomst te sluiten met het doel commerciële luchtdiensten tussen hun onderscheidene grondgebieden in te stellen en te onderhouden,

Komen het volgende overeen:

Artikel I

Elk der Overeenkomstsluitende Partijen verleent aan de andere de rechten welke zijn omschreven in de onderhavige Overeenkomst en zijn Bijlagen met het doel geregelde internationale commerciële luchtdiensten, hierna te noemen de „overeengekomen diensten”, in te stellen op de routes die zijn aangegeven in Bijlage B, hierna te noemen de „omschreven routes”.

Artikel II

Artikel III

Artikel IV

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII

Artikel VIII

Artikel IX

Artikel X

Artikel XI

Artikel XII

Artikel XIII

Artikel XIV

Bijlage „A”

Preambule

Bijlage „B”