Home

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk Denemarken inzake het internationale personen- en goederenvervoer over de weg

Geldig van 29 januari 1974 tot 30 oktober 1974
Geldig van 29 januari 1974 tot 30 oktober 1974

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk Denemarken inzake het internationale personen- en goederenvervoer over de weg

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 30-10-1974]

Agreement between the Government of the Kingdom of Denmark and the Government of the Kingdom of the Netherlands on the International transport of passengers and goods by road

Preambule

The Government of the Kingdom of Denmark and the Government of the Kingdom of the Netherlands;

Desirous of promoting the development of transport of passengers and goods between their two countries in the interest of their economic relations;

Having decided to conclude an Agreement with the object of consolidating existing facilities and creating additional facilities;

Have agreed as follows:

Transport of passengers

[Nog niet in werking]

Article 1 [Nog niet in werking]

Article 2 [Nog niet in werking]

Article 3 [Nog niet in werking]

Article 4 [Nog niet in werking]

Article 5 [Nog niet in werking]

Transport of goods

Article 6 [Nog niet in werking]

Article 7 [Nog niet in werking]

General provisions

Article 8 [Nog niet in werking]

Article 9 [Nog niet in werking]

Article 10 [Nog niet in werking]

Article 11 [Nog niet in werking]

Article 12 [Nog niet in werking]

Article 13 [Nog niet in werking]

Article 14 [Nog niet in werking]

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk Denemarken inzake het internationale personen- en goederenvervoer over de weg

Preambule

Personenvervoer

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Goederenvervoer

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Artikel 7 [Nog niet in werking]

Algemene bepalingen

Artikel 8 [Nog niet in werking]

Artikel 9 [Nog niet in werking]

Artikel 10 [Nog niet in werking]

Artikel 11 [Nog niet in werking]

Artikel 12 [Nog niet in werking]

Artikel 13 [Nog niet in werking]

Artikel 14 [Nog niet in werking]