Home

Beleidsregel Handhavingsstrategie Omgevingsrecht Inspectie Leefomgeving en Transport

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Beleidsregel Handhavingsstrategie Omgevingsrecht Inspectie Leefomgeving en Transport

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 07-03-2024]

Aanhef

Artikel 1

1.

De Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (versie 12 oktober 2022) wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 bij deze beleidsregel.

2.

De Inspectie Leefomgeving en Transport past bij de handhaving van wet- en regelgeving op haar werkterrein de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht toe.

Artikel 2

Artikel 3

Deze beleidsregel wordt toegepast met betrekking tot overtredingen die op of na 1 januari 2024 zijn begaan.

Artikel 4

Artikel 5

Bijlage bedoeld in artikel 1, eerste lid , van de Beleidsregel Handhavingsstrategie Omgevingsrecht Inspectie Leefomgeving en Transport