Home

Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, enz. (aanpassing vergoedingen rechtsbijstandsverleners en mediators)

Geldig van 7 juli 2022 tot 1 september 2022
Geldig van 7 juli 2022 tot 1 september 2022

Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, enz. (aanpassing vergoedingen rechtsbijstandsverleners en mediators)

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-09-2022]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 18 mei 2022, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 3982481;

Gelet op de artikelen 37, vijfde lid, van de Wet op de rechtsbijstand en 37, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 29 juni 2022, nr. W16.22.00062/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 6 juli 2022, nr. 4089521, Directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I [Nog niet in werking]

Artikel II [Nog niet in werking]

[Wijzigt het Besluit toevoeging mediation.]

Artikel III [Nog niet in werking]

[Wijzigt het Vreemdelingenbesluit 2000.]

Artikel IV [Nog niet in werking]

Artikel V [Nog niet in werking]