Home

Beleidsregel reclame commerciële media-instellingen 2022

Geldig vanaf 18 mei 2022
Geldig vanaf 18 mei 2022

Beleidsregel reclame commerciële media-instellingen 2022

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 18-05-2022]

Aanhef

Het Commissariaat voor de Media,

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing op het media-aanbod van commerciële media-instellingen in de zin van de Mediawet 2008, daaronder begrepen commerciële mediadiensten op aanvraag (zoals VOD-diensten en video-uploaders).

Artikel 2. Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • wet: Mediawet 2008;

  • media-aanbod: programma-aanbod (televisie en radio) en audiovisueel media-aanbod op aanvraag (VOD-diensten en video);

  • video: audiovisueel media-aanbod op aanvraag dat door een gebruiker is gecreëerd en door die gebruiker of een andere gebruiker naar een videoplatform is geüpload;

  • omlijsting: kader waarbinnen reclame- en telewinkelboodschappen worden geplaatst, bestaande uit een aankondiging en afkondiging;

  • splitscreen: het gelijktijdig en parallel plaatsen in één beeld van redactionele inhoud en van reclame- of telewinkelboodschappen.

Artikel 3. Reclame voor medische behandelingen

Hoofdstuk 2. Programma-aanbod (televisie en radio)

Artikel 4. Duidelijk onderscheid

Artikel 5. Herkenbaarheid

Artikel 6. Frequentie in films, nieuws en kinderprogramma’s

Artikel 7. Afzonderlijke reclame- of telewinkelboodschappen

Hoofdstuk 3. Audiovisueel media-aanbod op aanvraag (vod-diensten en video)

Artikel 8. Herkenbaarheid

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 9. Citeertitel en inwerkingtreding