Home

Regeling openbare jaarverantwoording WMG

Geldig van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024
Geldig van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024

Regeling openbare jaarverantwoording WMG

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 01-01-2024]

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 40b van de Wet marktordening gezondheidszorg, artikel 8.3.1 van de Jeugdwet en artikel 4.2.13 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1

1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

2.

In deze regeling wordt onder ‘zorgaanbieder’ tevens verstaan een geen rechtspersoonlijkheid bezittend organisatorisch verband van zorgaanbieders.

Hoofdstuk 2. Financiële verantwoording

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Hoofdstuk 3. Bij de financiële verantwoording te voegen informatie

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Hoofdstuk 4. Andere informatie over de bedrijfsvoering

Artikel 12

Hoofdstuk 5. Openbaarmaking

Artikel 13

Hoofdstuk 6. Wijzigingsbepalingen

Artikel 14

Artikel 15

Hoofdstuk 7. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Bijlage 1. Jaarrekening voor een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 2, eerste lid

Bijlage 2. Financiële verantwoording voor een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 2, derde lid

Bijlage 3. Financiële verantwoording over eenmanszaken

Bijlage 4. Andere informatie betreffende de bedrijfsvoering van de zorgaanbieder als bedoeld in artikel 12

Bijlage 5. Melding dat openbare jaarverantwoording in ernstige mate tekortschiet (désaveuverklaring) als bedoeld in artikel 13, vierde lid