Home

Besluit verhoging subsidieplafonds ex Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten voor het jaar 2021

Geldig van 4 juli 2021 tot 24 juli 2021
Geldig van 4 juli 2021 tot 24 juli 2021

Besluit verhoging subsidieplafonds ex Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten voor het jaar 2021

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 24-07-2021]

Aanhef

Artikel 1 [Nog niet in werking]

De subsidieplafonds, bedoeld in artikel 4, derde lid, van de Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten, worden voor het jaar 2021 voor project a, project b en project c vastgesteld op € 1.950.000,–, en voor project d vastgesteld op € 50.000,–.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant.