Home

Mandaatbesluit JBOZ Justitie en Veiligheid

Geldig van 22 april 2021 tot 10 mei 2022
Geldig van 22 april 2021 tot 10 mei 2022

Mandaatbesluit JBOZ Justitie en Veiligheid

Opschrift

Aanhef

Het hoofd van de afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken van de directie Juridische en Operationele Aangelegenheden van het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 3, tweede lid van het Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019 en artikel 1, onderdeel a van het Mandaatbesluit DJOA Justitie en Veiligheid;

Besluit:

Artikel 1

Aan de met de coördinatie van juridische zaken belaste medewerker van de afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken wordt ondermandaat verleend voor:

  1. het ondertekenen van besluiten en correspondentie terzake verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;

  2. het ondertekenen van overige besluiten als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht en correspondentie op het gebied van juridische zaken.

Artikel 1b

Aan de met de coördinatie van zaken op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur belaste medewerker van de afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken wordt ondermandaat verleend voor het ondertekenen van besluiten en correspondentie ter zake verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

Artikel 2

Aan de met piketdienst belaste medewerkers van de directie Juridische, Bestuurlijke en Operationele Aangelegenheden wordt ondermandaat verleend voor de bevoegdheid tot het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte Justitie.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5