Home

Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire

Geldig van 20 januari 2022 tot 12 februari 2022
Geldig van 20 januari 2022 tot 12 februari 2022

Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 20-01-2022 tot 12-02-2022]
[Regeling ingetrokken per 20-05-2022]

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit, na overleg met de gezaghebber van Bonaire:

Artikel 1. Hoogrisicogebieden A

Als hoogrisicogebieden A, waarvoor de artikelen 6.11, 6.12 en 6.12a, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire gelden, worden aangewezen alle gebieden buiten Bonaire.

Artikel 1a. Hoogrisicogebieden B

Er zijn geen hoogrisicogebieden B waarvoor artikel 6.12 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire niet geldt.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3