Home

Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba

Geldig van 15 januari 2021 tot 23 januari 2021
Geldig van 15 januari 2021 tot 23 januari 2021

Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 15-01-2021 tot 23-01-2021]
[Regeling ingetrokken per 20-05-2022]

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit, na overleg met de gezaghebber van Saba:

Artikel 1

Als gebieden als bedoeld in artikel 58p, derde lid, onder a en onder b, van de Wet publieke gezondheid en als bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba, worden aangewezen alle gebieden buiten Saba met uitzondering van alle gebieden in de navolgende landen:

 1. Anguilla;

 2. Antigua;

 3. Australië;

 4. China

 5. IJsland;

 6. Japan;

 7. Nieuw-Zeeland;

 8. Rwanda;

 9. Singapore;

 10. Sint Kitts and Nevis;

 11. Thailand;

 12. Zuid-Korea.

Artikel 1a

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3