Home

Beleidsregel maatregelenbeleid (her)registratie arbowetgeving

Geldig vanaf 25 november 2020
Geldig vanaf 25 november 2020

Beleidsregel maatregelenbeleid (her)registratie arbowetgeving

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 25-11-2020]

Aanhef

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

BESLUIT:

Artikel 1. Tijdelijke verwijdering (her-)registratie bij de eerste keer en bij recidive

1.

Indien de minister vaststelt dat artikel 1.5p, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing is, verwijdert hij de registratie of herregistratie van de desbetreffende persoon uit een register als bedoeld in art. 1.5j, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor de duur van maximaal zes maanden.

2.

Indien de minister binnen twaalf maanden na afloop van de periode van verwijdering, bedoeld in het eerste lid, opnieuw vaststelt dat de geregistreerde dan wel geherregistreerde met zijn werkzaamheden gevaar veroorzaakt of kan veroorzaken, verwijdert hij de registratie of herregistratie van de desbetreffende persoon uit het betreffende register voor de duur van minimaal 6 en maximaal negen maanden.

3.

Indien de minister binnen twaalf maanden na afloop van de periode van verwijdering, bedoeld in het tweede lid, vaststelt dat de geregistreerde dan wel geherregistreerde met zijn werkzaamheden gevaar veroorzaakt of kan veroorzaken, verwijdert hij de registratie of herregistratie van de desbetreffende persoon uit het betreffende register voor de duur van minimaal negen en maximaal twaalf maanden.

4.

Indien de minister binnen twaalf maanden na afloop van de periode van verwijdering, bedoeld in het derde lid, en van elke volgende periode van verwijdering vaststelt dat de geregistreerde dan wel geherregistreerde met zijn werkzaamheden gevaar veroorzaakt of kan veroorzaken, verwijdert hij de registratie of herregistratie van de desbetreffende persoon uit het betreffende register voor de duur van twaalf maanden.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin hij wordt geplaatst.

Artikel 3. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel maatregelenbeleid (her)registratie arbowetgeving.