Home

Besluit ondermandaat en ondervolmachten aan de kwartiermaker van de Dienst Testen in oprichting

Geldig van 20 november 2020 tot 16 januari 2021
Geldig van 20 november 2020 tot 16 januari 2021

Besluit ondermandaat en ondervolmachten aan de kwartiermaker van de Dienst Testen in oprichting

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 16-01-2021]

Aanhef

De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

Ten behoeve van de organisatie in oprichting die door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de inkoop en verdeling van testen, testmaterialen en laboratoriumcapaciteit in het licht van de COVID-19-pandemie en mogelijk toekomstige pandemieën (hierna: Dienst Testen in oprichting), heeft drs. M.M. Frequin, kwartiermaker/hoofd van dienst, de bevoegdheid om in naam van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluiten te nemen en privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, voor zover deze betrekking hebben op het werkterrein van de Dienst Testen in oprichting, met inachtneming van de kaders zoals beschreven in de Mandaatregeling VWS, de Volmachtregeling VWS en de Volmachtregeling personele aangelegenheden VWS 2019.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 20 oktober 2020.