Home

Voorziening Tijdelijke Toelage Loongebouw

Geldig van 29 oktober 2020 tot 4 november 2020
Geldig van 29 oktober 2020 tot 4 november 2020

Voorziening Tijdelijke Toelage Loongebouw

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 04-11-2020 met twk t/m 01-07-2020 ]

Aanhef

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op de artikelen 15c en 26 van het Inkomstenbesluit militairen;

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

De militair heeft in afwachting van en uiterlijk tot de invoering van het nieuwe loongebouw dat voorzien was per 1 juli 2020 maar waarvan de totstandkoming is vertraagd, aanspraak op een tijdelijke toelage loongebouw, opgenomen in de bijlage bij deze regeling. Deze aanspraak is vooralsnog beperkt tot 1 april 2021.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Deze regeling treedt in werking op de dag na de publicatie van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2020

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Deze regeling wordt aangehaald als: Voorziening Tijdelijke Toelage Loongebouw

Bijlage [Nog niet in werking]