Home

Besluit aanwijzing bevoegde autoriteit in het kader van Uitvoeringsverordening 2020/402 in verband met de uitvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen

Geldig van 21 maart 2020 tot 13 mei 2020
Geldig van 21 maart 2020 tot 13 mei 2020

Besluit aanwijzing bevoegde autoriteit in het kader van Uitvoeringsverordening 2020/402 in verband met de uitvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 13-05-2020]

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 1, eerste lid, van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 van de Commissie van 14 maart 2020 tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning (PbEU 2020, LI 77);

Besluit:

Artikel 1

Als bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 van de Commissie van 14 maart 2020 tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning (PbEU 2020, LI 77), worden aangewezen: de inspecteur-generaal en de hoofdinspecteurs van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 19 maart 2020.