Home

Besluit toekenning standaardopschrift «Uruzgan 2007-2009» aan het Korps Rijdende Artillerie

Geldig vanaf 1 december 2019
Geldig vanaf 1 december 2019

Besluit toekenning standaardopschrift «Uruzgan 2007-2009» aan het Korps Rijdende Artillerie

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-12-2019]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 4 september 2019, nr. BS2019016439, directie juridische zaken, cluster wet- en regelgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Aan de opschriften in de standaard van het Korps Rijdende Artillerie wordt toegevoegd het opschrift «Uruzgan 2007-2009» in verband met de inzet van de Forward Observers en Forward Air Controllers als essentieel onderdeel van de vuursteunketen, alsmede de inzet van de mortiergroepen in 2007.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2019.

Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 september 2019

Willem-Alexander

De Minister van Defensie,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de achttiende oktober 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus