Home

Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie

Geldig van 20 maart 2019 tot 1 januari 2020
Geldig van 20 maart 2019 tot 1 januari 2020

Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-01-2020]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken en daartoe het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I [Nog niet in werking]

[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 3.]

Artikel II [Nog niet in werking]

[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen).]

Artikel IIa [Nog niet in werking]

[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van niet-digitaal procederen).]

Artikel III [Nog niet in werking]

Artikel IV [Nog niet in werking]

Artikel V [Nog niet in werking]

Artikel VI [Nog niet in werking]