Home

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Twente 2018

Geldig van 7 januari 2019 tot 16 januari 2019
Geldig van 7 januari 2019 tot 16 januari 2019

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Twente 2018

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 16-01-2019]
[Regeling ingetrokken per 16-01-2024]

Aanhef

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelezen het verzoek van de Omgevingsdienst Twente van 19 december 2018 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

De personen, werkzaam in de functie van toezichthouder, in dienst van de Omgevingsdienst Twente, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

1.

De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur, zoals opgenomen in de bijlage bij de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar.

2.

De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

3.

De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Artikel 7 [Nog niet in werking]

Artikel 8 [Nog niet in werking]