Home

Wijzigingsbesluit Besluit tarieven in strafzaken 2003 (indexering vergoedingen voor psychiaters, enz.)

Geldig van 3 december 2018 tot 19 december 2018
Geldig van 3 december 2018 tot 19 december 2018

Wijzigingsbesluit Besluit tarieven in strafzaken 2003 (indexering vergoedingen voor psychiaters, enz.)

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 19-12-2018 met twk t/m 01-01-2018 ]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 8 november 2018, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2405220;

Gelet op de artikelen 3, eerste lid en 6, eerste lid, van de Wet tarieven in strafzaken;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, advies van 15 november 2018, nr. W.16.18.0350/II;

Gezien het nader rapport van de Minister voor Rechtsbescherming van 28 november 2018, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2421138;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I [Nog niet in werking]

[Wijzigt het Besluit tarieven in strafzaken 2003.]

Artikel II [Nog niet in werking]

[Wijzigt het Besluit tarieven in strafzaken 2003.]

Artikel III [Nog niet in werking]

[Wijzigt het Besluit tarieven in strafzaken 2003.]

Artikel IV [Nog niet in werking]

Artikel V [Nog niet in werking]