Home

Reglement werkwijze Ctgb 2018

Geldig vanaf 2 oktober 2018
Geldig vanaf 2 oktober 2018

Reglement werkwijze Ctgb 2018

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 02-10-2018]

Aanhef

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

Besluit:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

  1. de wet: Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

  2. College: het in artikel 3 van de wet bedoelde College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

  3. secretariaat: het in artikel 7 van de wet bedoelde secretariaat van het College;

  4. voorzitter: voorzitter van het College;

  5. secretaris: de in artikel 7 van de wet bedoelde secretaris van het College tevens directeur van het secretariaat;

  6. Onze Minister: de in artikel 1 van de wet bedoelde Minister;

  7. risk envelope: de definitie van risk envelope conform het ‘Guidance document on the preparation and submission of dossiers for plant protection products according to the “risk envelope approach”, SANCO/11244/2011’ en diens opvolgers.

Hoofdstuk 2. Vergadering

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Hoofdstuk 3. Besluitvorming

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Hoofdstuk 4. Taakverdeling binnen het College

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Hoofdstuk 5. Taakverdeling College en secretaris

Artikel 17

Artikel 18

Hoofdstuk 6. Toezicht College

Artikel 19

Artikel 20

Hoofdstuk 7. Regeling werkzaamheden secretaris

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Hoofdstuk 8. Mandatering, volmacht, machtiging en vertegenwoordiging

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Hoofdstuk 9. Overige bepalingen

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Hoofdstuk 10. Slotbepalingen

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Bijlage I. Bijlage als bedoeld in artikel 27 van het Reglement Werkwijze College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2018