Home

Regeling regels experiment elektronische aanvraag rijbewijzen

Geldig van 1 januari 2022 tot 28 september 2024
Geldig van 1 januari 2022 tot 28 september 2024

Regeling regels experiment elektronische aanvraag rijbewijzen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2022 tot 28-09-2024]
[Regeling ingetrokken per 28-09-2024]

Aanhef

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

BESLUIT:

§ 1. Begripsomschrijvingen:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

erkenning: erkenning als bedoeld in artikel 173ll van het Reglement rijbewijzen.

§ 2. Experimenteergemeenten

Artikel 2

§ 3. Authenticatiemiddel

Artikel 3

§ 4. Eisen met betrekking tot de aanvraag van een erkenning

Artikel 4

§ 5. Erkenningseisen

Artikel 5

§ 6. Aan de erkenning verbonden voorschriften

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

§ 7. Overige bepalingen

Artikel 9