Home

Besluit verlenging indieningstermijn operationele programma’s

Geldig van 15 september 2018 tot 19 september 2018
Geldig van 15 september 2018 tot 19 september 2018

Besluit verlenging indieningstermijn operationele programma’s

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 19-09-2018]
[Regeling ingetrokken per 23-07-2022]

Aanhef

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

In afwijking van artikel 54, tweede lid, van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 2018, dient de producentenorganisatie of unie van producentenorganisaties het operationeel programma 2019 ter goedkeuring uiterlijk op 1 oktober 2018 in.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.