Home

Besluit bekendmaking vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo 2018

Geldig van 1 mei 2018 tot 1 januari 2024
Geldig van 1 mei 2018 tot 1 januari 2024

Besluit bekendmaking vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo 2018

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 20-02-2021 tot 01-01-2024]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2024]

Aanhef

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Besluit:

Enig artikel

Het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2018, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo, wordt vastgesteld op € 9.000.000.