Home

Besluit wijziging subsidieplafond Regeling subsidie zij-instroom 2017 voor het kalenderjaar 2017 en vaststelling van het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2018

Geldig van 10 april 2019 tot 1 januari 2025
Geldig van 10 april 2019 tot 1 januari 2025

Besluit wijziging subsidieplafond Regeling subsidie zij-instroom 2017 voor het kalenderjaar 2017 en vaststelling van het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2018

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 19-07-2022 tot 01-01-2025]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2025]

Aanhef

Artikel I

Met inachtneming van artikel 4, zesde lid, van de Regeling subsidie zij-instroom 2017 wordt een bedrag van € 1.830.000 naar evenredigheid verdeeld over de subsidieplafonds voor het kalenderjaar 2017, bedoeld in artikel 4, eerste lid.

Artikel II

De subsidieplafonds voor het kalenderjaar 2018, bedoeld in artikel 4, derde lid, van de Regeling subsidie zij-instroom 2017 worden vastgesteld op:

€ 7.200.000 voor zij-instromers in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs;

€ 3.920.000 voor zij-instromers in het voortgezet onderwijs; en

€ 7.220.000,– voor zij-instromers in het middelbaar beroepsonderwijs.